Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre historické skupiny - účinkovanie na podujatí Radoľský jarmok dňa 5.7.2022 v Kaštieli Radoľa.

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeselné tradície a sprístupniť renesančný Kaštieľ Radoľa širokej verejnosti. V súvislosti so zabezpečením podujatia – Radoľský jarmok, ktoré sa uskutoční dňa 5.7.2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem účinkovať v kultúrnom programe podujatia v čase od 11.00 – 16.00 hod (cca 5 hodín).

V rámci podujatia potrebujeme zabezpečiť historickú skupinu:

1) Prezentácia/účinkovanie so skupinou historického šermu - ukážky zbraní, stredovekých bojových umení, šermu, lukostreľba, aktivity s deťmi a pod.

2) Prezentácia/účinkovanie so stredovekým táborom - living history - zabezpečenie stredovekého tábora historickou skupinou počas podujatia, v ktorom bude prezentovaný hmatateľný autentický obraz života stredovekého človeka. Tábor predstaví dobové vybavenie, život stredovekých vojakov a civilistov a ukážky niektorých remesiel (tj. stany, stredoveká kuchyňa, remeslá, odev, hry a pod).

V prípade, že máte záujem prezentovať svoju historickú skupinu na Radoľskom jarmoku v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc v Kaštieli Radoľa, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov a poslaním návratky do 10. 6.2022.

pdfVýzva_pre_historická_skupina_dňa_5.7.2022.pdf

Realizované v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc - ev. č. SK/FMP/11b/07/002 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.