Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeslá a tradície širokej verejnosti.

Jednou z podporných aktivít projektu je aj realizácia kultúrneho podujatia pre verejnosť u hlavného cezhraničného partnera v ČR v Jablunkovskom centre kultury a informací v Jablunkove.

V súvislosti so zabezpečením kultúrneho podujatia, ktoré sa uskutoční dňa 10.9.2022 pod názvom Jablkový deň si Vás dovoľujeme osloviť, či by ste mali záujem účinkovať s vaším zoskupením v kultúrnom programe podujatia. Vzhľadom na to, že podujatie sa realizuje v ČR, účinkujúcim bude zabezpečená aj preprava.

Za prezentáciu folklórnej skupiny alebo súboru bude poskytnutá finančná odmena (honorár).

V prípade, že máte záujem prezentovať svoje zoskupenie a jeho činnosť na podujatí projektu v Jablunkove, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov do návratky.

Kysucké múzeum si vyhradzuje právo zrealizovať výber medzi oslovenými účinkujúcimi, na základe požadovaného honoráru za účinkovanie. Preprava pre folklórny súbor alebo skupinu bude zabezpečovaná samostatne. Cena prepravy sa preto nezarátava do požadovaného honoráru.

V prípade ak požadovaný honorár účinkujúcich bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené podujatie, vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 15.7.2022 na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V prípade nejasností sa nás môžete obrátiť aj telefonicky na č. +421 905 544014.

Výzva_pre_FS_na_deň_10.9.2022_Jablkový_deň.docx

Realizované v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc - ev. č. SK/FMP/11b/07/002 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.