Snímka obrazovky 10

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Koľajnice nás spájajú, ktorého cieľom je zvýšiť atraktívnosť kultúrneho dedičstva prostredníctvom rôznych aktivít spojených so železnicou.

Jednou z podporných aktivít projektu je aj realizácia kultúrneho podujatia s názvom Deň železnice na Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici Vychylovke. V súvislosti so zabezpečením kultúrneho podujatia, ktoré sa uskutoční dňa 28.08.2022 v Novej Bystrici Vychylovke si Vás dovoľujeme osloviť, či by ste mali záujem účinkovať s vaším zoskupením v kultúrnom programe podujatia. Vzhľadom na to, že podujatie sa realizuje v SR účinkujúcim bude zabezpečená aj preprava.

Za prezentáciu folklórnej skupiny, súboru alebo ľudovej hudby bude poskytnutá finančná odmena.

V prípade, že máte záujem prezentovať svoje zoskupenie a jeho činnosť na podujatí Deň železnice v Novej Bystrici Vychylovke, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov do návratky.

Kysucké múzeum si vyhradzuje právo zrealizovať výber medzi oslovenými účinkujúcimi, na základe požadovaného honoráru za účinkovanie. Preprava pre folklórny súbor, skupinu či ľudovú hudbu bude zabezpečovaná samostatne. Cena prepravy sa preto nezarátava do požadovaného honoráru.

V prípade ak požadovaný honorár účinkujúcich bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené podujatie, vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 16.07.2022 na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V prípade nejasností sa nás môžete obrátiť aj telefonicky na č. +421 905 544014.

Výzva_pre_FS_na_deň_28.8.2022.docx

Realizované v rámci projektu „Koľajnice nás spájajú“ - ev. č. SK/FMP/6c/06/006 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov