Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre dobrovoľných hasičov z regiónu Kysúc - účinkovanie na podujatí Deň sv. Floriána v Ostrave (ČR) dňa 15.10.2022.

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Pod patronátom sv. Floriána, ktorého cieľom je zachovať, ochrániť a atraktívnym spôsobom sprístupniť kultúrne dedičstvo hasičských záchranných zborov z Kysúc a Ostravska. Jednou z aktivít projektu je preto aj prezentačné podujatie zamerané na činnosť hasičských zborov.

V súvislosti s realizáciou druhého takéhoto podujatia s názvom „Deň svätého Floriána“ (Den sv. Floriána), ktoré sa bude realizovať dňa 15.10.2022 v Ostrave, si Vás dovoľujeme osloviť, či by ste mali záujem prísť prezentovať svoj DHZ, jeho činnosť prípadne techniku a pod.

Podľa predbežných informácií prezentácia DHZ na podujatí bude cca od 10.00 – 15.00 hod.

Predbežný program:

  • Prehliadka expozície
  • Statická ukážka techniky hasičov
  • Dynamická ukážka hasenia historickou technikou
  • Program pre deti

Za prezentáciu DHZ (predvádzanie techniky) bude poskytnutá finančná odmena (honorár, nahrádzajúci prípadné náklady DHZ súvisiace s prezentáciou).

V prípade, že máte záujem prezentovať DHZ a jeho činnosť na cezhraničnom podujatí projektu, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov do návratky do 26.09.2022.

pdfNová výzva pre DHZ - podujatie 15.10.2022

Realizované v rámci projektu Pod patronátom sv. Floriána - ev. č. SK/FMP/6c/08/021 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.