Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre účinkujúcich z Českej republiky. Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť tradičné veľkonočné zvyky a tradície formou rovnomenného podujatia a výstavy. V súvislosti so zabezpečením prezentácie veľkonočných zvykov, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem vystúpiť s ľudovou hudbou počas vernisáže výstavy a v priebehu podujatia v rozsahu cca 2 hodín.

V prípade, že máte záujem prezentovať ľudovú hudbu na podujatí Oživené tradície bez hraníc v Kaštieli Radoľa, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov do návratky.

Kysucké múzeum si vyhradzuje právo zrealizovať výber medzi ľudovými kapelami, ktoré sa zúčastnia podujatia.

V prípade ak požadovaný honorár kapely bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené podujatie, vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku ľudovej hudby.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 15. 3. 2022 na emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V prípade nejasností sa na nás môžete obrátiť aj telefonicky na č. +421 905 544014.

pdfVýzva_účinkujúcich.pdf

Realizované v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc - ev. č. SK/FMP/11b/07/002 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.