Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre regionálnych výrobcov a remeselníkov z Českej republiky

- prezentácia ľudového remesla/umenia na podujatí Radoľský jarmok dňa 5.7.2022 v Kaštieli Radoľa.

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť tradičné veľkonočné zvyky a tradície formou rovnomenného podujatia a výstavy. V súvislosti so zabezpečením prezentácie veľkonočných zvykov a remesiel, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem predvádzať svoje ľudové umenie na tomto podujatí. Podmienkou je aby remeslo bolo zamerané na veľkonočnú tematiku.

Ukážka remesiel by mala byť prezentovaná v rozsahu cca 5 hodín.

Za prezentáciu bude výkonnému umelcovi ponúknutá odmena.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 14.3.2022 na  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V prípade nejasností sa nás môžete obrátiť aj telefonicky na č. +421 905 544014

pdfVýzva_pre_remeselníkov_a_ľudových_výrobcov.pdf

Realizované v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc - ev. č. SK/FMP/11b/07/002 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.