Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeselné tradície širokej verejnosti.

V súvislosti so zabezpečením podujatia – Vianočný jarmark, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2022 v Jablunkove v čase cca od 10.00 – 16.00 hod. si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem predvádzať remeslo alebo ľudové umenie s vianočnou tematikou na tomto podujatí. Ukážka remesiel vrátane vystúpenia remeselníka by mala byť prezentovaná v rozsahu minimálne 5 hodín.

Za prezentáciu bude výkonnému umelcovi poskytnutá finančná odmena. Do ceny honoráru musí byť zahrnutá aj cena za dopravu.

V prípade, že máte záujem prezentovať remeslo a tradície na Vianočnom jarmarku v Jablunkove v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov do návratky.

Kysucké múzeum si vyhradzuje právo zrealizovať výber medzi remeslami, ktoré sa zúčastnia podujatia. Predpokladom je, že prezentácie sa zúčastní 5 remeselníkov zo SR.

V prípade ak požadovaný honorár umelca bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené podujatie, vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku remeselníka/výkonného umelca.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 1.12.2022 na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V prípade nejasností sa nás môžete obrátiť aj telefonicky na č. +421 905 544014

 pdfVýzva_pre_remeselníkov_a_ľudových_výrobcov_11.12.2022.pdf

Realizované v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc - ev. č. SK/FMP/11b/07/002 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.