Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť tradičné veľkonočné zvyky a tradície formou rovnomenného podujatia a výstavy. V súvislosti so zabezpečením prezentácie veľkonočných zvykov a remesiel, ktoré sa uskutoční dňa 20.3.2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem predvádzať svoje ľudové umenie na tomto podujatí. Podmienkou je aby remeslo bolo zamerané na veľkonočnú tematiku.

Ukážka remesiel by mala byť prezentovaná v rozsahu cca. 5 hodín.

Za prezentáciu bude výkonnému umelcovi ponúknutá odmena.

Občerstvenie a odvoz z Jablunkova do Radole a späť bude zabezpečené zo strany Kysuckého múzea.

V prípade, že máte záujem prezentovať ľudové remeslá a tradície na podujatí Oživené tradície bez hraníc v Kaštieli Radoľa, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov do návratky.

Kysucké múzeum si vyhradzuje právo zrealizovať výber medzi remeselníkmi, ktorí sa zúčastnia podujatia. Predpokladom je, že prezentácie sa zúčastní 5 remeselníkov z ČR.

V prípade ak požadovaný honorár umelca bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené podujatie, vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku remeselníka.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 14.3.2022 na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. V prípade nejasností sa nás môžete obrátiť aj telefonicky na č. +421 905 544014

Výzva : Výzva_pre_remeselníkov_a_ľudových_výrobcov_z_ČR_Oživené_tradície_bez_hraníc.pdf

Realizované v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc - ev. č. SK/FMP/11b/07/002 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.