Projekty PL-SK

logo PL SK

Projekt sa realizuje v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko

Vedúci partner: Žilinský samosprávny kraj

Partner projektu č. 1: Gmina Rajcza

Partner projektu č. 2: Rzymskokatolicka Parafia Św. Wawrzyńca D.M. i Św. Kazimierza Królewicza, Rajcza

Choć odległość ta sama, to sercem Strumień i Czadca są znacznie bliżej siebie. Zakończył się bowiem realizowany od wiosny projekt „Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza”.   

Inicjatywa podejmowana była wspólnie z jednej strony przez Urząd Miejski w Strumieniu, z drugiej przez Kysuckie Muzeum w Czadcy. W ramach transgranicznych działań dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu Gminy Strumień oraz szkół powiatu Czadca jeździły na wycieczki. Podczas czterech wyjazdów grupy odwiedziły m.in. słowackie zamki w Strecznie i Orawie, pszczyńską zagrodę żubrów oraz parki miniatur i dinozaurów w Inwałdzie.
Ponadto wydano polsko-słowackie foldery przedstawiające szlaki spacerowe po najciekawszych miejscach i obiektach powiatu Czadca, Kysuckiego Nowego Miasta i Gminy Strumień. Zakupiono gabloty zewnętrzne zamykane umieszczone w sołectwach Gminy Strumień oraz dwa  roll-up’y.
W październiku podsumowano projekt na Słowacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i pracownicy instytucji partnerskich, przedstawiciele szkół, przedszkoli, lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Strumień i powiatu Czadca.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

26 października odbyło się spotkanie podsumowujące w ramach projektu „Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza” realizowanego z Kysuckim Muzeum w Czadcy.  W spotkaniu, które odbyło się po stronie słowackiej wzięli udział przedstawiciele i pracownicy instytucji partnerskich, przedstawiciele szkół, przedszkoli, lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Strumień  i powiatu Czadca. Na spotkaniu tym zostały omówione najważniejsze działania w ramach projektu oraz jego rezultaty. Uczestnicy zwiedzili też miejsca przedstawione w folderze po stronie słowackiej czyli Kysuckie Muzeum w Czadcy, Muzeum wsi kysuckiej w Novej Bystricy - Vychylovce, wspólną ekspozycję przyrodniczą  w miejscowości Krásno nad Kysucou, zabytkową zwrotnicową kolejkę leśną  w Novej Bystricy – Vychylovce oraz dwór Radol'a. Uczestnicy mieli okazję się poznać, porozmawiać z sobą , wymienić się swoimi doświadczeniami zawodowymi i projektowymi.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Gmina Strumień otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza”, złożonego do dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Partnerem Projektu jest Kysuckie Muzeum w Czadcy. W ramach projektu zostaną wydane polsko-słowackie foldery przedstawiające ścieżkę po najciekawszych miejscach i obiektach powiatu Czadcy, Kysuckiego Nowego Miasta i Gminy Strumień. Przewidziane są również wyjazdy i spotkania integracyjne dzieci i młodzieży z świetlic środowiskowych z terenu Gminy Strumień działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz dzieci i młodzieży z szkół powiatu Czadca. Zostaną zakupione gabloty zewnętrzne informacyjne  i roll-upy . Głównym celem projektu jest przedstawienie tego, co warte zobaczenia na terenach gmin partnerskich oraz poznanie się i integracja mieszkańców tych terenów poprzez wspólne inicjatywy. Realizacja projektu przewidziana jest od kwietnia do grudnia br.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Ze Strumienia na Słowację i z powrotem. Dzieci i młodzież ze szkół po obu stronach granicy będą brać udział w projekcie „Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza”. W ramach projektu odbędą się cztery wycieczki: do Parku Miniatur i Parku Dinozaurów w Inwałdzie, druga w okolice Czadcy aż po Strečno, kolejna do pszczyńskiego zamku i ostatnia na Słowację w okolice Czadcy, aż po Oravský Podzámok. W każdej wycieczce weźmie udział po 50 osób z strony polskiej i słowackiej. Dzięki wycieczkom młodzież ma poznać zwyczaje sąsiadów, ich kulturę i tradycję. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

dsc 0327Gabloty informacyjne, foldery promocyjne i wycieczki pokazujące urok Strumienia i Czadcy. W gminie trwa realizacja projektu „Bliscy sobie – wspólne publikacje szansą poznania pogranicza”.

Pierwsza wycieczka już za nami. Dzieci i młodzież z gminnych świetlic środowiskowych oraz szkół  z powiatu Czadca zwiedziły Kysuckie Muzeum w Czadcy, Muzeum wsi kysuckiej, wspólną ekspozycję przyrodniczą, zabytkową zwrotnicową kolejkę leśną, dwór Radola oraz zamek w Strecznie. W planach jest jeszcze zorganizowanie trzech wycieczek, w tym dwóch po Polsce.

dsc 0758Projekt to jednak nie tylko wycieczki. W ramach działań w centrum każdej wsi zamontowano gablotę informacyjną. W niej będą pojawiać się informacje o projekcie. Zakupiono również roll-up, a także wydano foldery promocyjne. Będą one pokazywać najciekawsze miejsca i obiekty powiatu Czadca, Kysuckiego Nowego Miasta i Gminy Strumień.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.