Tlačové správy

Významným sviatkom kalendára sláveným v ľudovej kultúre bol 24. jún. V ľudovom prostredí sa v ňom počas stáročí prepojili pôvodné archaické obyčaje letného slnovratu spojené s kultom Slnka (21. jún) a s cirkevným sviatkom sv. Jána Krstiteľa.

Takto znie názov nového podujatia, ktoré pripravujú zamestnanci Kysuckého múzea v skanzene Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke v spolupráci s Obcou Nová Bystrica. Tentoraz však nepôjde o podujatie kultúrne, ako sú návštevníci zvyknutí, ale športové, konkrétne bežecké preteky. Vychylovská osmička - Beh od stanice po stanicu je jedným z celej série podujatí, ktoré pripravili a pripravujú pracovníci Kysuckého múzea pri príležitosti 50.-ročného výročia založenia tejto inštitúcie. Jeho prvý ročník sa bude konať v sobotu 9. júla 2022 a plánujeme ním založiť tradíciu s uskutočnením sa každoročne začiatkom júla.

Múzeum vo Svätom Antone hostilo v dňoch 5. – 7. júna 2022 už 18. ročník Festivalu múzeí na Slovensku, na ktorom sa zúčastnilo 33 múzeí a 150 múzejníkov. Toto tradičné podujatie Zväzu múzeí na Slovensku bolo obohatené oslavami 30. výročia ZMS a pripomenuli sme si aj 60. výročie založenia Múzea vo Svätom Antone.

Jazda historickým vláčikom, ktorý bude premávať od 1. júna 2022 do konca októbra, je lákadlom nielen pre Slovákov, ale aj stovky turistov zo zahraničia.

Jún, šiesty mesiac v roku či už chladnejší, daždivý, či horúci a suchý, je mesiacom vrcholiacej jari a nastupujúceho leta. Tento krásny mesiac patrí v Kysuckom múzeu už podľa mnohoročnej tradície zaujímavým podujatiam, ktoré sme opäť pre našich návštevníkov pripravili.

          

Mesiac máj má v ľudovej kultúre svoje osobité miesto. V ľudovom kalendári nadväzuje na archaické tradície jari a zároveň je počiatkom prichádzajúceho leta. Na Kysuciach je májový čas v ľudovej tradícii po stáročia sprevádzaný obyčajami, predovšetkým dominantným stavaním a váľaním mája, ale tiež mnohými drobnými zvykmi či poverami, ktoré mali zabezpečiť prosperitu, zdravie kysuckých rodín i ochranu hospodárstiev. Význam májových zvykov rástol na políčkach a pasienkoch v podhorskom prostredí kysuckých obcí a osád v javorníckych a beskydských vrchoch. Počasie napriek príchodu slnečných dní stále ovplyvňovali jarné výkyvy spojené s mrazom, prívalmi dažďa i bleskami často spôsobujúcimi požiare. Nie náhodou nájdeme v májovom kalendári patróna hasičov, ochrancu pred ohňom, bleskami, povodňami i suchom sv. Floriána. Pre ľudí bolo v tomto čase podstatné zabezpečiť  zdravie, lásku, ale rovnako hojnosť a prosperitu na poliach, od ktorej bol závislý život, či skôr prežitie kysuckých hospodárstiev. Veď práve máj v ľudovej kultúre stelesňoval najobľúbenejší mesiac. Jeho obľúbenosť v ľudovom kalendári spočívala vo viditeľnom  príchode nového života na kysucké polia, rozkvitnuté lúky a zelenajúce sa pasienky.

Máj je mesiacom lásky, mnohých tradícií a sviatkov. Bezpochyby je jeden z najkrajších mesiacov roka, celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. K máju sa viaže aj množstvo významných udalostí a tradícií, ktoré si v Kysuckom múzeu pripomenieme zaujímavými podujatiami a výstavami.

Slovenský národ sa pýši jedinečným kultúrnym cítením a veľkou výtvarnou tvorivosťou. O tom svedčí slovenská ľudová ornamentálna výzdoba, ktorá je nosnou témou výstavy Ornament a plynule prechádza aj do výstavy Na ľudovú nôtu. V pondelok 2. mája 2022 sa uskutočnila v Kysuckom múzeu vernisáž spomenutých výstav, na ktorú prijala pozvanie predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová.

S Veľkou nocou neoddeliteľne súvisia zvyky, z ktorých k typickým patrí aj dávanie ozdobených vajíčok mládencom za polievanie a vyšibanie dievčat.