FPU logo2 cierne    vseobecne sirka            ZSK LOGO ZSK COLOR                                                              Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo od 17. 5. do 31. 10. 2021 projektovú výstavu s tvorivými dielňami s názvom Hlávka do krásy odetá. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom.

Výstava Hlávka do krásy odetá predstavila praktickú ale i estetickú stránku najrôznejších pokrývok hlavy z oblasti Kysúc, mnohorakosť využitia tradičných materiálov a výrobných techník. Zároveň boli na výstave prezentované aj ukážky dobových účesov, ktoré sú s tematikou veľmi úzko späté. V súvislosti s účesmi sú zaujímavosťou tzv. „chomelky“, ktoré sa používali pri tvorbe ženského účesu. Ide o pomôcky z dreva alebo slamy lichobežníkového tvaru, potiahnuté tvrdším plátnom. Súčasťou výstavy bola i prezentácia spôsobu ich použitia.

Nosnou časťou výstavy bol prierez rôznymi druhmi čepcov, šatiek, skosiek a podvik zo zbierkového fondu Kysuckého múzea. Okrem ženských pokrývok hlavy si návštevník mohol pozrieť i detské čepčeky, ktoré nosili deti od narodenia až do dovŕšenia 3. až 4. roku života. Nezabudlo sa ani na prezentáciu mužských pokrývok hlavy.

Spestrením výstavy bola prezentácia ľudového svadobného odevu, ktorého doplnkom boli tradičné ozdoby hlavy používané pri svadobnom obrade na Kysuciach – svadobný veniec (parta) a klobúk s pierkom. Kvalitne spracovanú textovú časť výstavy dopĺňali dobové fotografie, medzi ktorými nechýbali ani fotograficky zdokumentované postupy viazania šatiek či tvorby účesov.

Atraktívnym doplnením výstavy boli tvorivé dielne obsahom nadväzujúce na tematiku výstavy, ktoré boli realizované v Múzeu Čadci od 24. mája do 18. júna 2021. Žiaci, študenti, ale i rodiny s deťmi si pod vedením reštaurátorky, výtvarníčky a pedagogičky Kysuckého múzea Mgr. Martiny Krkoškovej mohli vyskúšať výrobu dievčenského venca. Počas činnosti sa oboznámili s tradičnými materiálmi a technikami, ktoré sa pri výrobe tohto druhu pokrývky hlavy využívali.

Výstavu a tvorivé dielne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.