logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka                                                                  Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo úspešný projekt Vybavenie konzervátorskej dielne, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Kysucké múzeum ochraňuje vyše 33 tisíc kusov zbierkových predmetov a každoročne vďaka úspešnej akvizičnej činnosti naďalej rozširuje svoj zbierkový fond o nové prírastky. Viaceré z týchto zbierkových predmetov, odborne uložených v depozitárov ale prezentovaných formou výstav a expozícií, si vyžadujú odborné ošetrenie zo strany konzervátorov. Pre zefektívnenie ich práce, ktorú vykonávajú ako prevenciu proti možnej deštrukcii zbierkového predmetu s cieľom zachovať alebo zlepšiť fyzický stav zbierkového predmetu, múzeum vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vo výške 4000 € a spolufinancovaniu v hodnote 1 833,98 € zakúpilo nové technologické vybavenie.

Hlavnou aktivitou bolo obstaranie hmotného majetku v intenciách kapitálových výdavkov – účinného mobilného filtračného odsávacieho zaradenia. Toto moderné vybavenie bude slúžiť múzejným konzervátorom pri základnom ošetrení a pri konzervovaní zbierkových predmetov. Zo spolufinancovania múzeum navyše pre konzervátorskú dielňu, ktorá sa nachádza vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou, zakúpilo ďalšie potrebné a užitočné vybavenie. Jedná sa o priemyselný vysávač, stolovú lampu pre reštaurátorov a vysokotlakový čistič.

Zrealizovaním projektu sa podarilo modernizovať konzervátorské pracovisko vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou. Zakúpením hmotného majetku v intenciách kapitálových a bežných výdavkov sa výrazným spôsobom zjednoduší a zefektívni náročná práca múzejných konzervátorov, ktorí sa starajú o dobrý fyzický stav početných zbierkových predmetov.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.