logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka           

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, nadviazalo na dlhodobé snahy o modernizáciu svojich depozitárnych priestorov. Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vo výške 25 000 eur zmodernizovalo na prelome rokov 2021/2022 dva depozitáre etnografie, nachádzajúce sa v budove Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou, ktoré uchovávajú prevažne zbierku ľudového nábytku, bývania a remeslá.

 

V rámci postupnej modernizácie depozitárov bolo prvoradé „popasovať sa“ s nadrozmernými zbierkami (napr. truhlice, „štrichy“, skrine, postele a iné), ktoré zaberali značnú časť priestorov. Starý stacionárny drevený regálový policový systém prakticky prekročil svoje kapacitné možnosti, a preto ani nebolo možné prijímať do zbierok podobné typy predmetov. Preto múzeum prikročilo k modernizácii dvoch predmetných depozitárov etnografie. celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli sumu až 36 188, 80 eur. Vďaka týmto hospodárne vynaloženým finančným prostriedkom sa podarilo zmodernizovať dva depozitáre etnografie a vybaviť ich moderným úložným systémom. Depozitár ľudového nábytku a bývania bol modernizovaný kompletným setom paletového pohyblivého (mobilného) regálového systému a dvomi paletovými stacionárnymi (pevnými) regálmi. Do depozitára remesiel múzeum obstaralo kompletný set - pohyblivé (mobilné) policové regály a dva systémy stacionárnych policových regálov.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Propagácia rekonštrukcia časti depozitára etnografie page 0001 1