logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka       

Cieľom výstavného projektu Ornament bolo v sídelnej budove Múzea Čadca ukázať prostredníctvom výberu zbierkových predmetov pestrosť ornamentálnej výzdoby na Kysuciach, ktorá zasahovala prakticky do všetkých častí každodenného života. Výstava prezentovala ornamentálnu výzdobu naprieč podfondami Etnografie. Návštevníci mohli uvidieť zbierkové predmety dokumentujúce ornamentiku: geometrickú, rastlinnú, zoomorfnú, antropomorfnú, ale i písmená, monogramy, nápisy a vročenia. V rámci interaktivity si mohli vyskúšať pomocou drevených tvarov vytváranie ornamentov na magnetickej popisovateľnej tabuli.

Výstavu dopĺňali informačné banery so sprievodným textom a fotografiami, ktoré pripravili odborní pracovníci múzea a autori výstavy PhDr. Marián Liščák, PhD. a Mgr. Martina Krkošková. Výstava, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bola prístupná verejnosti od 29. apríla 2022. do 13. novembra 2022.

ornamennt page 0001