logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka       

Zámerom projektu bolo priniesť nové zistenia a poznatky z výskumu úzkokoľajok na Slovensku a priblížiť ich prostredníctvom vydania odbornej publikácie Slovenské lesné železnice širokej laickej i odbornej verejnosti, aby získali prehľad o dejinách úzkorozchodných lesných železníc na Slovensku ako významného fenoménu. Publikácia je edičný výstupom Dokumentačného centra lesných železníc na Slovensku, ktoré pôsobí v rámci Kysuckého múzea. To je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť múzejnej dokumentácie vývoja lesných železníc na Slovensku, pričom zhromažďuje, ochraňuje a odborne spracováva hmotné doklady o vývoji lesných železníc. Autormi odbornej 352 stranovej publikácie sú historik, kurátor a grafik Kysuckého múzea, Mgr. Martin Turóci, PhD. a autor viacerých knižníc publikácií s témou lesných železníc a železničnej dopravy, bývalý vysokoškolský pedagóg na Žilinskej univerzite, Dipl. Ing. Dušan Lichner, CSc. Publikácia približuje okrem osudov Kysucko-oravskej lesnej železnice aj históriu ďalších lesných železníc na Slovensku, ako boli Považská, Čiernohronská, Korytnická, Ľubochnianska, Žarnovická, Malacky-Rohožník či lesné železnice v oblasti Malých Karpát. Plnofarebná recenzovaná publikácia zaujme čitateľov aj vďaka bohatému obrazovému materiálu.

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Obálka obrázok 1