logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR   vseobecne sirka       

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vydala novú kolektívnu monografiu Palárik, ktorú zostavil historik múzea Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. Obsahuje príspevky odborníkov, ktorí sa venovali vybraným otázkam života a diela Jána Palárika, významného slovenského národovca, katolíckeho kňaza, dramatika, publicistu a predstaviteľa ideovej línie Novej školy slovenskej.

V publikácii čitateľ nájde nové informácie o štúdiách J. Palárika, jeho nenápadnej básnickej tvorbe, predstaví vám jeho vzťah k rodine a Kysuciam. Zároveň poodhalí aj menej známu stránku života majcichovského farára ako hospodára. Zoznámite sa aj s prostredím rodnej obce Raková na konci modernej doby, spoznáte sieť sociálnych kontaktov Jána Palárika či jeho účinkovanie v rámci fungovania Matice slovenskej a národného hnutia. Nechýbajú interdisciplinárne pohľady na filozofické a politické názory a postoje Jána Palárika. Publikácia ponúka aj pohľad na jeho tzv. druhý život, teda autori sa zamerali aj na otázku historickej pamäti, keďže Palárik predstavoval dôležitú tému aj z hľadiska stredoškolského vzdelávania, keď bol súčasťou stredoškolských učebníc. V neposlednom rade nechýba ani jeho reflexia v kysuckej kultúre 20. storočia, keď bol po tomto poprednom národovcovi pomenovaný Palárikov dom, ulica či divadelný súbor. Recenzovaná publikácia po prvý raz prináša v ucelenejšej podobe aj edíciu prameňov - výber dokumentov prevažne korešpondencie súkromnej povahy, ktorá odhaľuje mnohé doteraz neznáme epizódy zo života Jána Palárika Beskydova. 

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Obálka Palárik 2 Matičný portrét print page 0001               

 

 Palárik tlač