visegrad fund logo blue 800px 1    ZSK LOGO ZSK COLOR       vseobecne sirka

 

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dostalo v roku 2020 finančnú podporu z Medzinárodného vyšehradského fondu na projekt Zemepanské mestá – cesta dejinami. Partnermi múzea sa stali slovenské aj zahraničné inštitúcie (Muzeum Těšínska, Maďarský národný archív, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Oravské múzeum, EZÚS TRITIA, Považské múzeum, Muzeum Novojičínska, Muzeum Śląska Cieszyńskiego) a súčasťou projektu boli seminár a remeselnícke tvorivé dielne pre slovenské, české a poľské deti.

Hlavným cieľom seminára bolo stretnutie historikov vyšehradských krajín, utuženie kontaktov a nadviazanie bližšej spolupráce. Nosnú tému predstavovali Zemepanské mestá v Uhorsku, Česku a Poľsku, ich pôvod a vznik, spoločenský, hospodársky a sociálny rozvoj, remeselné a obchodné tradície, obyvateľstvo, jeho práva a povinnosti vo vzťahu k zemepánovi a pod. Seminár sa mal pôvodne konať v októbri roku 2020 pri príležitosti otvorenia novej expozície, pripravenej k výročiu udelenia mestských práv Kysuckému Novému Mestu v Kaštieli Radoľa. Kvôli  pandémii bol pre istotu naplánovaný na marec 2021, potom na september 2021 a napokon sa miesto „naživo“ konal online. 

Na dvojdňovom seminári vystúpilo 14 prednášajúcich zo Slovenska, Česka a Poľska - Mgr. Peter Šimko, PhD. z Považského múzea (Cestná doprava a jej vplyv na obchodné vzťahy a hospodársky rozvoj mesta Žilina v 14. - 16. storočí), dr Grzegorz Madej (Suňogovci z Budatína na panstve Bielsko (1592–1724) s osobitným dôrazom na obdobie vlády Jána II. Suňoga (1601) 1619–1641. Historický prehľad) a dr Bogusław Chorąży  (Zámok v Bielsku v čase panovania rodu Suňogovcov) z Historického múzea v Bielsku-Bialej, Mgr. Martina Bernátová z Dubnického múzea (Príspevok k dejinám remesla v Žiline s dôrazom na mäsiarsky cech v 17. storočí), Mgr. Eliška Horníková, PhD. z  Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice (Remeselné tradície v Rajci), Mgr. Lenka Nováková, Ph.D, (Sobáše v meste Místek v druhej polovici 18. storočia) a Mgr. Martin Krůl, Ph.D. (Vplyv vojenstva na život pohraničných sídiel v ranom novoveku. Mestečko Jablunkov a jeho účasť na obrane hraníc) z Múzea Tešínska , Mgr. Iveta Floreková (Krátka sonda do histórie zemepanských mestečiek Veličnej, Trstenej a Tvrdošína) a Mgr. Martin Chmelík, PhD. (Zemepanské mestečká na Orave na príklade miest Dolný Kubín a Námestovo) z Oravského múzea. Z Kysuckého múzea. vystúpili Mgr. Adam Buchta (Vznik „Nového Mesta“ v stredoveku), Mgr. Andrea Paráčová (Kysucké Nové Mesto v 17. storočí), PhDr. Marián Liščák, PhD. (Fragmenty z dejín Kysuckého Nového Mesta v 1. polovici 18. storočia), Mgr. Martin Turóci, PhD. (Kysucké Nové Mesto na starých mapách) a Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. (Keď kysuckí kňazi zvestovali slobody. Kysucké Nové Mesto a okolie v revolučnom dvojročí.)

Veríme, že hoci sa historici z partnerských inštitúcií stretli len cez webové kamery, nadviazaná spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

K semináru mali byť realizované tvorivé remeselnícke dielne pre školákov, keďže sa však české a poľské deti pre situáciu okolo koronavírusu nemohli zúčastniť, múzeum sa rozhodlo natočiť krátky film o kaštieli a vybraných remeslách.  Majster hrnčiar, kováč a kožušník predstavili svoj remeselný odbor a predviedli ukážky svojho umenia. Výrobu keramiky na hrnčiarskom kruhu, modelovanie z hliny i výrobu kožušinového podsedáka s aplikáciami si dokonca vyskúšalo niekoľko detí zo ZŠ s MŠ Radoľa. Kováčske zručnosti zas predviedli učni zo Strednej odbornej školy strojníckej, odbor umelecko remeselné spracúvanie kovov. Film vo forme DVD bude distribuovaný na slovenské, české i poľské školy, kam pôjde i poľská jazyková mutácia.

Mgr. Andrea Paráčová, Kysucké múzeum

 

The Kysucké Museum in Čadca became a successful applicant in the International Visegrad Fund with the project "Journey through history of V4 countries - serf towns,"whose intention is to point out the development of the peasant (serf) cities in Hungary, Poland and the Czech Republic. At the seminar in the Radoľa manor, which will take place in March 2021, experts from partner institutions will meet with contributions on the topic. Creative craft workshops for pupils and students of Slovak and foreign schools will also take place. The aim of the project is cross-border integration and cooperation in the field of historical research and cultural heritage, networking and rapprochement of partner institutions for long-term cooperation, mutual exchange and sharing of historical knowledge and knowledge, access to historical research and their presentation through seminars, exhibitions, publications and events for the general public, presentation of cultural heritage and historical traditions of individual regions.
The partner´s of Kysuce Museum in Čadca are Museum of Tesin Region, National Archives of Hungary, Historical Museum in Bielsko-Biała, Orava museum of P. O. Hviezdoslav in Dolny Kubin, European grouping of territorial cooperation TRITIA, Ltd., Museum Považie region in Žilina, Museum of Novojičín Region, a.o., Museum Silesia Cieszyn Region.

Informácie o Vyšehradskom fonde nájdete na stránke: https://www.visegradfund.org/

Webové adresy partnerov projektu:
www.muzeumct.cz (Muzeum Těšínska)
http://mnl.gov.hu/ (Maďarský národný archív)
www.muzeum.bielsko.pl (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej)
www.oravskemuzeum.sk (Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne)
www.egtctritia.eu (EZÚS TRITIA)
www.pmza.sk (Povazské múzeum v Žiline)
www.muzeum.novy-jicin.cz (Muzeum Novojičínska)
http://muzeumcieszyn.pl/ ( Muzeum Śląska Cieszyńskiego)