Tlačové správy

IMG 5796

Dňa 29. júla o 16.00 hod. sa v radoľskom kaštieli konala prednáška historičky Kysuckého múzea Mgr. Andrei Paráčovej, spojená s komentovanou prehliadkou expozície „695 rokov -cesta dejinami,“ venovanej histórii Kysuckého Nového Mesta.

včielka

Opäť aj tento rok Kysucké múzeum organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so ZO SZV Stará Bystrica, ZO SZV Kysucké Nové Mesto a RZ SZV Žilina pripravili fotografickú súťaž Včielka medonosná.

1. Titulný list

V zbierkach Kysuckého múzea sa vo fonde Sakrálne predmety, v podfonde Knihy nachádza pre región Kysúc vzácny súbor kázní viedenského kanonika Johanna Michaela Leonharda s názvom Kázňe Nedelné a Swatečné na celi Rok, Díl druhý, ktoré v roku 1841 preložil z nemčiny do bernolákovskej slovenčiny František Xaver Daniš. Akvizícia bola získaná v roku 2009 etnológom Kysuckého múzea PhDr. Alojzom Kontrikom od vtedajšieho dekana Rímsko-katolíckej cirkvi Farnosti Čadca vdp. ThDr. Emila Floriša, PhD. Vo farskej knižnici v Čadci sa nachádzajú aj ďalšie zväzky kázní.

Festival KM

Na pôde Považského múzea sa po prvýkrát konal Festival múzeí. Poslaním tradičného podujatia  Zväzu múzeí na Slovensku je vzájomné zdieľanie výsledkov odbornej a popularizačnej práce múzeí za uplynulé obdobie. V minulom roku sa festival kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nekonal, tak sa jeho 17. ročník presunul na tento rok.

pozvánka železnička

Kysucké múzeum a Žilinský samosprávny kraj pozývajú nadšencov pre úzkorozchodné lesné železničky na konferenciu Lesné železnice na území Žilinského kraja, ktorá sa uskutoční v priestoroch multifunkčného objektu Stanice Skanzen dňa 29. júna 2021.

DSC09655

Považské múzeum a Mesto Žilina pod záštitou Katedry histórie Trnavskej univerzity v Trnave pripravili v dňoch 17. – 18. 6. 2021  konferenciu Žilina 1321 – 2021, venovanú príležitosti 700. výročia udelenia mestských výsad Karolom Róbertom a jubilejnému XXX. výročiu vydania Vlastivedného zborníka Považia.

Obálka 1 min 1


Kysucký múzejník, elektronický vedecko-populárny časopis Kysuckého múzea, vstupuje do svojho druhého ročníka. V poradí tretie číslo obsahuje tradičné rubriky Kysuce známe i neznáme, Zbierky – akvizície, ochrana, prezentácia a Novinky.

kostená rukoväť z Radole detail

Pri výskume stredovekého cintorína v Radoli-Koscelisku v roku 1990 našla vtedajšia archeologička Kysuckého múzea Marcela Ďurišová okrem iných predmetov aj drobnú plastiku ženskej postavy. Soška objavená v zásype hrobov patrí k najcennejším nálezom z výskumu.

Tvorivé dielne hlávka plagát

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo kreatívne tvorivé dielne pre žiakov materských, základných, stredných, ale aj umeleckých škôl, ako aj špeciálnych základných škôl a pre klientov domovov sociálnych služieb.