m.jesensky_prednasa_o_nasledkoch_1.sv.vojny_na_kysuciachOdborníci Kysuckého múzea na medzinárodnej konferencii o 1. svetovej vojne

Odborní pracovníci Kysuckého múzea, ktoré bolo jedným z partnerov Medzinárodnej konferencie „K 100. Výročiu začiatku Prvej svetovej vojny“

poriadanej Spoločnosťou slovensko-ruského priateľstva vystúpili na medzinárodnom fóre s najnovšími poznatkami o dejinách regiónu vo vzťahu k vojnovým udalostiam 1914-1918. Po pozdravnom liste od prezidenta Slovenskej republiky Andreka Kisku a pozdravnom liste od najvyššej predstaviteľky Ruského imperátorského domu, veľkokňažnej Márie Vladimírovny Romanovovej otvoril konferenciu 24. júla 2014 v bratislavskom Aicraft Buildingu akademik Viktor Parkhimomovich, DrSc. V bohatom programe štvrť stovky referátov sa medzi prednášajúcimi objavila aj trojica zamestnancov Kysuckého múzea. Jeho riaditeľ Miloš Jesenský rozoberal „Následky Prvej svetovej vojny na Kysuciach“, etnograf Alojz Kontrik prišiel s témou „Kysučania v 71. pešom pluku počas Prvej svetovej vojny“ a historik Martin Turóci priblížil „Pamätníky Prvej svetovej vojny na území Žilinského kraja“. Materiály z konferencie budú publikované v chystanom zborníku a so štúdiami zúčastnených odborníkov sa tak budú môcť záujemcovia zoznámiť už čoskoro.

„Prvá svetová vojna je významným mementom, ktoré sa týka aj našich regionálnych dejín,“ konštatoval v tejto súvislosti M. Jesenský. „Práve v dnešnej dobe je to potrebné pripomínať a naša inštitúcia rozhodne nestojí bokom. Dokumentovali sme nielen pamätníky na území Žilinského kraja, ale postupne kompletizujeme aj zoznamy padlých Kysučanov, ktorí zahynuli na bojiskách, zhromažďujeme denníky, dobové záznamy i hmotné svedectvá o osudoch našich rodákov vo vojnovom konflikte. Privítali sme preto možnosť vystúpiť na medzinárodnej konferencii a budeme v tomto výskume aj naďalej pokračovať.“
Mgr. Martin Turóci