Vstupenka

dospelá osoba      7,00 €
deti do 6 rokov     zadarmo
deti 7 – 15 rokov    3,50 € 
žiaci, študenti do 26 rokov  3,50 € 
dôchodcovia nad 60 rokov 3,50 €
osoba ZŤP  3,50 €
osoba/sprievod ZŤP-S    zadarmo


Rodinná vstupenka 

2 dospelí + 1 a viac detí   17,50 €


Skupiny

Školské zájazdy, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, letné tábory 

10 - 20 osôb    3,50 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) – zadarmo
nad 20 osôb  3,50 €/osoba + 2x dozor (učiteľ) – zadarmo


Občania s trvalým pobytom v Novej Bystrici

dospelá osoba (po predložení občianskeho preukazu) 3,00 €
deti 7 – 15 rokov (po predložení kartičky poistenca)  1,50 € 

 

Zakúpenie vstupenky je možné aj platobnou kartou.

Špeciálne zľavy

  • zamestnanci múzeí v SR po predložení platného preukazu ZMS – zadarmo
  • novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
  • policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné
  • 50% zľava pre držiteľov preukazu ITIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)
  • voľný vstup 0 €. Voľným vstupom sa rozumie výherná vstupenka v súťaži, alebo voľný vstup udelený riaditeľom Kysuckého múzea i. Voľný vstup je jednorázový, platí vždy len na jeden vstup do danej expozície a má vymedzenú dobu platnosti