Mapka KOLŽ (rok 1926)

 

Mapka úvraťovej časti (rok 1926) 

Mapka HLÚŽ (súčasný stav)
hluztrat