matej_bel_liptovska_stolica_01Kysucké múzeum má za sebou mimoriadne úspešný vydavateľský rok. V priebehu tohto obdobia vydalo celkovo 8 knižných titulov. Posledný vydaný titul Kysuckého múzea s názvom Matej Bel: Liptovská stolica však predstavuje viac než dôstojné zavŕšenie úspešnej vydavateľskej etapy.

Vydaním tejto publikácie múzeum slovenskému čitateľovi prináša v poradí šiesty kompletný slovenský preklad časti slávneho monumentálneho diela Historicko-geografické Vedomosti o súvekom Uhorsku (alebo iba skrátene Vedomosti) od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela, v ktorom jeho autor jedinečným spôsobom opísal všetkých 48 stolíc vtedajšieho Uhorska.

Vedomosti Liptovskej stolice, ktorých vydanie je nepochybne významným vydavateľským počinom i z hľadiska celoslovenského, predstavujú originálny a jedinečný historický prameň k poznaniu regionálnych dejín Liptova a celého severozápadného Slovenska. V historických a geografických opisoch z polovice 18. storočia čitateľovi ponúkajú unikátne svedectvo o histórii jednej z našich najvýznamnejších stolíc. Svedectvo o histórii Liptova, ktorého územie dnes patrí k tradičným historickým regiónom Žilinského kraja.

Publikácia svojou bilingválnou slovensko-latinskou koncepciou nadväzuje  na minuloročné úspešné vydanie Vedomostí Trenčianskej stolice. Je výsledkom práce tímu slovenských odborníkov. Slovenský preklad latinského textu Vedomostí vyhotovil renomovaný slovenský historik a klasický filológ Mgr. Jozef Kordoš, PhD. z katedry klasických jazykov FF Trnavskej univerzity. Knihu recenzovali poprední slovenskí klasickí filológovia doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. a prof. Daniel Škoviera, PhD. a publikáciu do výslednej podoby spoločne zostavili – historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci spoločne s prekladateľom Jozefom Kordošom.

V najnovšej publikácii Kysuckého múzea sa čitateľ okrem mnohých zaujímavých a pozoruhodných informácií dočíta napríklad i o tom, ako v minulosti vyzerala liptovská  príroda, aké živočíchy obývali jej lesy a vody. Kniha predstaví zvyky, obyčaje a tradície našich predkov. Na základe jedinečných opisov si bude môcť vytvoriť predstavu o tom, ako v minulosti vyzerali liptovské obce a mestečká a ďalšie zaujímavosti zo života vtedajšieho ľudu.
Publikácia navyše svojou dvojjazyčnou koncepciou  prekračuje svoj prioritný historický záber a stáva sa i prácou jazykovednou, ktorá čitateľom približuje latinčinu novovekej doby. Okrem úlohy jedinečného historického prameňa tak kniha môže slúžiť i ako učebnica či cvičebnica latinského jazyka pre všetkých, ktorí s týmto jazykom pracujú.

Mgr. Martin Turóci