chovatel01Nová Bystrica, Vychylovka 15. júl 2018 – už po tretíkrát OZ Chováme doma v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci a Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku pripravilo v kysuckom skanzene Chovateľský deň, kde je možné vidieť národné plemená koní, oviec, kôz, husí, hovädzieho dobytka, králikov, holubov, sliepok, psov a včiel.

Ľudia a zvieratá sa stretávajú od počiatkov ľudskej existencie a ich vzájomný vzťah sa neustále vyvíja. Boli nielen spoločníkmi ľudí, hospodársky dôležitými objektmi, ale i kategóriou spoločenskej a politickej prestíže v podobe daru alebo celých zverincov. Zvieratá boli jednoducho pre našich predkov každodennou súčasťou života a nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ľudí nestretával so svetom zvierat.
Preto aj tento rok si mohli návštevníci Skanzenu vo Vychylovke pozrieť prezentačnú výstavu  hospodárskych zvierat a pôvodných slovenských plemien. Ako uviedol Ing. František Staňo, riaditeľ OZ Chováme doma, Chovateľský deň v skanzene je jedinečné podujatie, šíriace populárnym spôsobom osvetu o našich národných plemenách, vzhľadom na to, že ich je pomerne málo a dokonca niektorým hrozil  zánik. Cieľom tohto v poradí tretieho ročníka bolo rozšíriť podujatie o ukážky remeselnej a ľudovo-umeleckej výroby, čím sa návštevníkom dotvoril obraz života našich predkov. Záštitu nad tohtoročným podujatím prebrali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing . Erika Jurinová.

O tom, že práve toto podujatie patrí medzi jedno z najnavštevovanejších niet pochýb, svedčí o tom aj to, že Chovateľský deň navštívilo 1 499 návštevníkov. Ale najväčšiu radosť  organizátorom robí záujem našich ratolestí, pretože rok, čo rok ich prichádza viac. Okrem zvieratiek bol pre ne pripravený historický drevený kolotoč a simulátor dojenia kráv, na ktorom si detičky mohli vyskúšať podojiť kravu a zapamätať si, že mlieko nie je iba z krabičky.

Po úvodných príhovoroch pána Ing. Petra Juhásza, riaditeľa odboru živočíšnej výroby MPRV, pána Ing. Františka Staňa, riaditeľa OZ Chováme doma a pána Ing. Slavomíra Reľovského, riaditeľa Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku si okrem zvieratiek a zručných remeselníkov  na svoje prišli aj milovníci folklóru. Pretože  podujatie otvorila spevom a hrou na heligónku Vlasta Mudríková, Ľudová hudba Romana Capeka  zo Skalitého a folklórny súbor Ozvena z Čierneho. Počasie nám naozaj prialo, účasť bola dobrá a účinkujúci úžasní. Tohtoročný program bol teda v skutku bohatý a pestrý na svoje si prišli všetci veľkí, malí, milovníci folklóru, tradícii, zvierat a dobrého jedla, pretože sa celým areálom múzea šírila vôňa guľášov, ochutnávok navarených produktov, špecialít z mäsa, ale aj tradičných jedál od regionálnych producentov.

V mene Kysuckého múzea v Čadci chcem poďakovať všetkým organizátorom, ale aj tým ktorí sa postarali o bezproblémový priebeh akcie a za to, že Chovateľský deň dopadol opäť nad očakávania. Verím, že všetci strávili príjemný deň a odniesli si domov nezabudnuteľné zážitky. Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník. 

Mgr. Miroslava Jančulová

.