halaliNová Bystrica, Vychylovka 02. Septembra 2018 –  Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť, chovať a pochopiť jej význam v prírode aj tento odkaz legendy o svätom Hubertovi, si pripomenuli miestni poľovníci s návštevníkmi Skanzenu vo Vychylovke - Novej Bystrici.

História poľovníctva a zvykov, tradícií, obyčajov s nim súvisiacich je veľmi stará.  Až do desiateho storočia na našom území mohol zver loviť každý. Spočiatku bol lov záležitosťou celého obyvateľstva, nakoľko zveri bolo dostatok a neexistoval dôvod pripraviť ľudí o túto možnosť obživy. Postupne sa, ale do popredia dostávali rôzne zákazy, ktorých úlohou bola ochrana lesov a zveri. Jedným z nich bol zákaz lovu v dňoch pracovného pokoja, v nedeľu a vo sviatok. So vznikom Uhorského kráľovstva sa pohľad na vec zmenil. Presadil sa  západoeurópsky vzor, kde si panovník prisvojil pôdu a rozdával ju jednotlivým skupinám obyvateľstva. A tak sa právo lovu sa stalo  privilégiom len vrchnosti, ale pre poddaných existovala jedna výnimka, ktorá im prikazovala loviť kuny, veverice, tchory, vlky, medvede, pretože ich kože boli súčasťou poddanských dávok. 

Poľovnícke tradície sú bohatým prameňom ľudskej kultúry, ktorých dodržiavaním  prejavujeme úctu, lásku k zveri a k prírode. Neodmysliteľnou tradíciou sú poľovnícke zálomky, dorozumievanie sa pomocou lesného rohu alebo lesnice či pripíjanie si ľavou rukou.

O tom, že poľovníctvo bolo neoddeliteľnou súčasťou života našich predkov svedčí  svätohubertská legenda a aj tohtoročná oslava  patróna poľovníkov  v skanzene, ktorého odkaz spočíva v zásade, že zver v prvom rade treba chrániť a chovať a až potom loviť.

Tento deň sa tak stal príležitosťou pre priateľské stretnutie poľovníkov a nepoľovníkov z celého Slovenska, ale i zahraničia. Za príjemnú a, hoci aj trošku upršanú nedeľu ďakujeme PZ Starý diel-Vychylovka, pánovi Gavenčiakovi, Riečičiarovi, Koptákovi a ich kolegom, ktorí si pre návštevníkov pripravil milé sprievodné atrakcie. Návštevníci a najmä deti si posledný prázdninový deň mohli spríjemniť streľbou zo vzduchovky na terč, ukážkami z poľovníckej kynológie. Pravdaže sa poľovníci nezabudli pochváliť svojimi trofejami z poľovačiek, a preto pripravili v Raganovom mlyne prezentačnú výstavu trofejí, parohov, preparovaných kožušín z vlka, rysa, jazveca a rôznych iných zvierat.

Hoci bol v minulosti zákaz lovenia zveri a divina na rôzny spôsob sa objavovala  len na stole vrchnosti, sa v tento deň mohli všetci presvedčiť, že sa dodnes teší veľkej obľube. Pretože tradičné poľovnícke špeciality rozvoniavali celým areálom už od skorých ranných hodín. A, ako býva dobrým zvykom aj počas tohto podujatia do dobrej nálady a k dobrej chuti hrala ľudová hudba, v tomto prípade Ľudová hudba Tomčalovci zo Starej Bystrice. Všetkým v mene celého múzea ďakujeme a veríme, že prežili pekný posledný prázdninový deň v našom skanzene.

Autor: Mgr. Miroslava Jančulová