td remesla01

Nová Bystrica, Vychylovka 13., 20. a 27. september 2018 - ukážky remesiel, tvorivé dielne a možnosť nahliadnuť do života našich predkov. To všetko priniesol do skanzenu tvorivý remeselnícky september. V rámci projektu „Skanzen deťom“ sa v priebehu mesiaca realizovali tvorivé dielne spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Podujatie, určené najmä deťom, ktoré mohli počas začiatku školského roka stráviť dopoludnie v prítomnosti skutočných remeselných majstrov.

O tom, že Remeslo má zlaté dno"  sa  počas posledných dvoch tvorivých dielní presvedčili deti  zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ZŠ s MŠ Radôstka, ale aj deti zo Súkromnej základnej školy Bell Amos z Martina. Jesenné tvorivé dielne sme vďaka slnečnému počasiu situovali do centra Skanzenu vo Vychylovke. Počas oboch tvorivých štvrtkov deti v jednotlivých dielničkách mali možnosť sledovať šikovné ruky lektorov a s ich asistenciou si vyrobiť krásne výrobky z hliny, drôtu, prútia, ale aj sladkého oblátkového cesta.

Hneď v prvej dielni si všetci odskúšali prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu a modelovanie, pričom si mohli zhotoviť dekoračné a úžitkové predmety. Okrem toho sa dozvedeli informácie o procese tvorby z keramikárskej hliny, ale i o vypaľovaní keramiky. Drotárska dielňa oboznámila deti s tým, že sa v minulosti drôtovanie využívalo najmä na odrôtovávanie hlinených riadov a výrobu náradia, šperkov a pod. Preto si s radosťou vyskúšali vyrobiť čarovné prstienky a ozdôbky z drôtu. Tretia dielňa deťom  ponúkla základné znalosti pletenia z prútia alebo pedigu. Zistili, že sa košikárstvu v minulosti venovalo veľa majstrov, no teraz toto remeslo vymiera. Školáci však potvrdili, že s prútím vedia veľmi šikovne narábať. Posledná dielňa všetkých prilákala príjemnou vôňou a pripravila ukážku tradičného pečenia domácich oblátok spojenú s ochutnávkou a možnosťou upiecť si vlastné oblátky.

Poslaním uplynulých tvorivých dielní bolo zvyšovať záujem o záujmovú umeleckú činnosť. Zachovávať tradície a naše kultúrne dedičstvo prostredníctvom tvorivých dielní, naučiť deti vnímať remeselnú a tvorivú činnosť ako súčasť nášho života v pretechnizovanej dobe. Taktiež sa naučiť tráviť svoj voľný čas tvorivou činnosťou, pri ktorej sa osvojuje nie len umelecké cítenie a remeselná zručnosť, ale i jemná motorika, sústredenie a presnosť pri práci. A v neposlednom rade cieľom bolo naučiť ich tradičné remeselné techniky a odovzdať skúsenosti ľudových remeselníkov nášho kraja novej generácii. Ostáva nám už len dúfať, že sa tieto slová preniesli  nielen na materiál a výrobky, ktoré si vyrobili, ale, že sa to dotklo  najmä ich  detských sŕdc.

Na záver patrí veľké ĎAKUJEME zúčastneným remeselníkom, deťom, no najmä organizátorovi – Klubu pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc, partnerom – Kysuckému múzeu v Čadci a Žilinskému samosprávnemu kraju a sponzorovi – Jozefovi Pajerovi, ktorí projekt podporili. Dúfame, že si ho v budúcnosti opäť zopakujeme.

Autor: Mgr. Miroslava Jančulová