enviro konferenciaVPozývame Vás 14. novembra 2018 na konferenciu s cieľom prezentovať výsledky výskumov z histórie krajiny, prírody a životného prostredia v regióne severozápadného Slovenska, s dôrazom na región Kysúc. Konferencia sa uskutoční v priestoroch Kysuckého múzea v Krásne nad Kysucou. 

CIEĽOM KONFERENCIE je prezentovať problematiku teoreticko-metodických aspektov vedného odboru environmentálne dejiny (dejiny životného prostredia). Oboznámiť odbornú a laickú verejnosť s najnovšími výsledkami výskumov zameranými na históriu krajiny, prírody a životného prostredia s dôrazom na historické činnosti človeka v oblasti severozápadného Slovenska a priľahlých cezhraničných regiónov s dôrazom na región Kysúc.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

  • Teoreticko–metodické problémy v environmentálnych dejinách
  • Využitie nových vedných odborov a netradičných výskumných metód pri výskume dejín životného prostredia
  • Výskum dejín životného prostredia s využitím informačných technológií
  • Dejiny životného prostredia v regiónoch ,,trojhraničia“ – Slovenska, Česka a Poľska
  • Dejiny životného  prostredia  a  geoturizmus  v regióne  severozápadného Slovenska

 

VEDECKÍ GARANTI KONFERENCIE:

Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

doc. Ing. Peter Jančura, PhD.

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE:

Kysucké múzeum v Čadci

Moyzesova 50

022 01 Čadca

 

Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach Ústav zemských zdrojov

Oddelenie geo a montánneho turizmu

Boženy Nemcovej 32

042 00 Košice

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Mgr. Martin Turóci, PhD. (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Mgr. Adam Buchta (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


ČLOVEK A KRAJINA V MINULOSTI V.

(Environmentálne dejiny krajiny)

Krásno nad Kysucou, 14. november 2018

 

PROGRAM KONFERENCIE

8:30 – 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

9:00 OTVORENIE KONFERENCIE

MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ Kysuckého múzea Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., Fakulta BERG TU Košice

 

PRVÝ BLOK PREDNÁŠOK

9:30     Časovo-priestorová rekonštrukcia prehistorickej, historickej a súčasnej krajiny Kysúc (Historický príbeh kysuckej krajiny)

Pavel Hronček

9:45   Historicko-geografická vizualizácia tvrdze v Radoli na konci 16. storočia

Miloš Jesenský, Pavel Hronček, Karol Weis, Vladimír Čech

10:00 Genius loci a sakrálna krajina Kysúc

Peter Jančura

10:15 Architektonické srovnání tvrze v Radoli s vybranými tvrzemi z druhé poloviny 16. století v České republice

Barbora Hrončeková, David Menšík

10:30 Vzťah nepísanej a písanej právnej praxe v kontexte chápania krajiny a dejín Kysúc

Pavol Markech

10:45   Krajina a jej vplyv na prirodzený pohyb obyvateľstva na Kysuciach v 19. storočí so zameraním na obec Oščadnica

Dominika Garajová

11:00 – 11:10 DISKUSIA K PRVÉMU BLOKU PREDNÁŠOK

11:10 – 11:30 PRESTÁVKA NA KÁVU

 

DRUHÝ BLOK PREDNÁŠOK

11:30 Zvýšenie atraktívnosti múzeí pre geoturizmus

Mário Molokáč, Pavol Rybár, Dana Tometzová

11:45 Možnosti využitia rozšírenej reality v turizme

Ladislav Hvizdák

12:00 Možnosti hodnotenia geoturistického regiónu na príklade Kysúc

Ľubomír Štrba, Pavel Hronček, Miloš Jesenský

12:15 Minerálne pramene v regióne severozápadného Slovenska a ich využitie pre rozvoj geoturizmu

Dana Tometzová

12:30 Využitie geoinformačných technológií v turizme pri spracovaní priestorových údajov z archívnych prameňov na príklade Bystrej doliny v Nízkych Tatrách

Bohuslava Gregorová

12:45 – 12:55 DISKUSIA K DRUHÉMU BLOKU PREDNÁŠOK

12:55 – 13:45 PRESTÁVKA NA OBED

13:45 14:15 PREHLIADKA EXPOZÍCIE KYSUCKÉHO MÚZEA A VÝSTAVY

Prehliadka výstavy: Príroda pohľadom iných očí

Výstava fotografií klientov domova sociálnych služieb mentálne postihnutých ľudí DOMKO v Košiciach

 

TRETÍ BLOK PREDNÁŠOK

14:15   Pokusy komunistického režimu o zmenu enviromentálnej politiky v období normalizácie

Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol

14:30 Lesní hospodaření na Valašsku a jeho vliv na současný stav lesů

Pavel Mašláň, Jan Husák

14:45   Observatórium na Skalnatom plese

Karol Hollý

15:00 Rieka Orava ako významný determinant stredovekého osídlenia rovnomenného regiónu

Lukáš Tkáč

15:15 Toponymá Koštian nad Turcom

Július Jarkovský

15:30   Geoekologická charakteristika krajiny na sútoku Vadičovského potoka a Kysuce

Vladimír Čech

15:45 – 16:00 ZÁVEREČNÁ DISKUSIA

16:00  UKONČENIE KONFERENCIE

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.