elity konferenciaIIIVo štvrtok 15. novembra 2018 pozývame na konferenciu venovanú životnému jubileu významného slovenského historika PhDr. Ľudovíta Hallona, Dr. Sc., ktorá sa uskutoční v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. 

 

PROGRAM KONFERENCIE

8:45 – 9:15 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

9:15 OTVORENIE KONFERENCIE

MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ Kysuckého múzea

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., vedúci Oddelenia dejín vied a techniky, Historický ústav SAV v Bratislave

9:35 Predstavenie jubilanta PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc.

Miloš Jesenský

9:50 Reminiscencie na prácu PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc.

Pozdravy jubilantovi

10:15 – 10:35 PRESTÁVKA NA KÁVU

 

PRVÝ BLOK PREDNÁŠOK

10:35   Kysucké zdravotníctvo po druhej svetovej vojne a jeho osobnosti

Anna Falisová, Martin Turóci

10:50   Sté výročie založenia Československého Červeného kríža a misia Britského Červeného kríža vedená Lady Muriel Paget na Kysuciach v roku 1919

Bohdan Telgársky

11:05   Oravské hradné panstvo za čias Ladislava Opoľského

Lukáš Tkáč

11:20 Suňogovci – ich vstup do dejín regiónu v období 15. – 2. polovice 16. storočia

 Andrea Paráčová

11:35 Ľudovít Janota: Kronikár slovenských hradov

 Daniel Husárik

11:50 – 13:15 DISKUSIA, PRESTÁVKA NA OBED A KÁVU


DRUHÝ BLOK PREDNÁŠOK

13:15 Rudolf Krupec: Podnikateľ s duchom národovca

Daniel Husárik

13:30 Igor Janota – Srdce pre Bratislavu, spomienky na Kysuce, život naplnený písaním a skautingom

Vladimír Homola

13:45 Matúš Duchaj – práca a životné osudy posledného martinského verejného notára

Július Jarkovský

14:00   Spomienky Juraja Politzera

Zuzana Sihelníková

14:15 – 14:30 DISKUSIA K DRUHÉMU BLOKU PREDNÁŠOK

14:30 UKONČENIE KONFERENCIE

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.