100597169 180072850021671 6142529009738579968 nV archeologickom depozitári Kysuckého múzea sa nachádza niekoľko drobných bronzových ozdôb z obdobia lužickej kultúry, ktorá sa na Kysuciach rozvíjala v mladšej a neskorej dobe bronzovej, teda v období približne pred 3000 rokmi.

Predmety pochádzajú z hrobov, do ktorých boli vložené ako milodary pre mŕtveho. Pretože ľudia lužickej kultúry svojich mŕtvych aj s odevom a ozdobami spaľovali na pohrebných hraniciach, väčšina týchto  predmetov bola zničená, alebo sa z nich zachovali len poškodené zvyšky. Bronzové predmety boli navyše pre vtedajších obyvateľov Kysúc vzácne a väčšinou zrejme poslúžili ako surovina pre výrobu nových predmetov.

101021125 3129308740424249 4830890583595679744 n

V hroboch sa preto vyskytujú len vzácne, a svedčia tak o významnejšom  spoločenskom postavení pochovaného. Do hrobov sa zvykli ukladať rôzne ozdoby, ale aj ďalšie predmety, ako napr. nože, britvy či zbrane. Niekedy na základe vybavenia hrobu dokážeme určiť, či bol v hrobe pochovaný muž alebo žena. Z kysuckých nálezov poznáme výlučne ozdoby, čo by mohlo naznačovať, že ide o ženské hroby. Nie je to však tak jednoduché – zatiaľ čo zbraň je jednoznačne mužský atribút, ozdoby rôzneho druhu používali rovnako muži aj ženy. Preto až antropologický rozbor dokáže určiť, či nájdené ozdoby krášlili krehkú ženu alebo hrdého bojovníka.

101379006 1389508764570592 2485635184947363840 n

Sortiment lužických ozdôb z Kysúc je skromný – časť ihlice, špirálovitý krúžok, ďalší jednoduchý drôtený krúžok, zlomky tordovaného náramku, špirálka, pár bronzových korálikov. Nie všetky sa zachovali v celku, náramok bol ešte pred uložením do hrobu rozlámaný na niekoľko kusov, aby ho už nikto iný nemohol použiť. Rovnako bola poškodená aj ihlica, z ktorej sa zachovala len časť s hlavicou, pôvodne však bola ešte dlhšia. Ihlice slúžili v minulosti ako naše spínacie špendlíky – spájali napr. látku prehodenú cez plecia, čím vznikol jednoduchý plášť. Krúžky väčšinou považujeme za prstene, v minulosti však mali oveľa širšie využitie – mohli sa napr. našívať na odev alebo vplietať do vlasov. Rovnako sa mohli používať aj koráliky alebo drobné špirálky. Jedna z nich sa nám dodnes zachovala prilepená na okraji hrobovej urny.

100702207 2432803807010697 5535115334370983936 n

Všetky ozdoby sú vyrobené z bronzu, zliatiny medi a cínu, v tom čase jediného známeho kovu. Viaceré predmety, napr. ihlice, sa vyrábali odlievaním do hlinených alebo kamenných kadlubov. Zlomok jedného kadlubu máme aj v našom archeologickom depozitári. Výrobky sa následne rôzne upravovali – povrch sa opiloval, aby sa zahladili švy a iné stopy po odlievaní. Krúžky sa zhotovovali z drôtu, ktorý sa vyrábal buď vytepávaním z tyčiniek, alebo vyťahovaním. Drôt sa tiež mohol ďalej upravovať – napr. tordovaním, teda skrúcaním. Niektoré zo spomínaných predmetov si návštevníci môžu pozrieť  v archeologickej expozícii Svet dávnych predkov, ktorá je prístupná v Kaštieli Radoľa.

Text: Mgr. Majerčíková Danka – archeológ, kurátor