Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa stalo hlavným cezhraničným partnerom žiadosti o dotáciu v individuálnom mikroprojekte Interreg PL-SK, ktorý v prípade úspechu prispeje k organizovaniu podujatí, konferencií a kultúrnych akcií na poľsko-slovenskom pohraničí.

Slávnostným podpisom zmluvy medzi starostkou Gminy Istebna, pani Łucja Michałek a riaditeľkou múzea Helenou Kotvasovou dňa 7. augusta 2020 sa spečatil projekt podaný v rámci Euroregiónu Beskydy. Rokovania sa za slovenskú stranu zúčastnil aj koordinátor Miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina, Peter Madigár, ktorý zastrešoval kultúrne aktivity regiónu Malej Fatry.

V kultúrnom stredisku Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej začala cesta kysuckých múzejníkov, ktorých snahou je podporiť spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo za účelom zvýšenia cestovného ruchu na oboch stranách hranice. V rámci nadväzovania nových kultúrnych kontaktov pre budúce mikroprojekty poľskí hostitelia pod vedením etnologičky Łucja Dusek-Francuz previedli slovenských partnerov po regióne Gminy Istebnej a predstavili im zaujímavý koncept edukatívnych záhrad. Navštívili Centrum Pasterskie w Koniakowie, Muzeum Regionalne "Na Grapie" v Jaworzynke a Muzeum Jana Wałacha w Istebnej na Andziołówka v Istebnej. Vzájomná cezhraničná spolupráca a hlbšie poznanie jednotlivých špecifík prispeje k obohateniu poľskej i slovenskej kultúry a zvýšeniu záujmu o susedné regióny, ktoré sú si v mnohých aspektoch veľmi podobné a blízke.

Gmina 2