IMG 5796Dňa 29. júla o 16.00 hod. sa v radoľskom kaštieli konala prednáška historičky Kysuckého múzea Mgr. Andrei Paráčovej, spojená s komentovanou prehliadkou expozície „695 rokov -cesta dejinami,“ venovanej histórii Kysuckého Nového Mesta.

Za hojnej účasti poslucháčov priblížila Mgr. Paráčová privilégium z roku 1325 a históriu založenia mesta na žilinskom práve, predstavila dejiny rodu Suňog. Poukázala na život v meste v 17.storočí – na fungovanie mestskej správy a jej vzťah so zemepánom, na súdnu právomoc i udeľované tresty, pričom uviedla niekoľko zaujímavých príkladov zo súdnej praxe. Zamerala sa i na sociálno – spoločenské vrstvy žijúce v meste ako aj na postavenie mešťanov. Vysvetlila zhoršenie hospodárskej situácie na konci 17. a začiatku 18.storočia v dôsledku nadmerného zaťažovania verejnými bremenami, neúrody i prechodu cisárskych a povstaleckých vojsk, ktoré obyvateľom spôsobovali obrovské škody.
Po prednáške v rámci prehliadky expozície predstavila jednotlivé vystavené zbierkové predmety, priblížila niektoré remeslá vrátane artikulov mäsiarskeho cechu v 17.storočí i osudy osobností, ktorých portréty sa tu nachádzajú. Potom sa konala diskusia, v rámci ktorej odpovedala na otázky návštevníkov.
Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na budúce stretnutie.
Kaštieľ Radoľa