20210803 153347Historická lesná úvraťová železnica má mnoho svojich priaznivcov. Okrem návštevníkov má aj nadšencov, ktorí svoj voľný čas venujú pomoci pri jej údržbe. Sú to členovia OZ KRÚŽOK, ktorí sú už dvadsať rokov neodmysliteľnou súčasťou letných a pracovno-oddychových táborov vo Vychylovke.


Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že toto malé výročie nie je dôležité ani, že to nie je žiaden medzník vývoja, ale opak je pravdou. Pretože KRÚŽOK vznikol, ako pokus ukázať, že aj amatéri dokážu niekedy za víkend urobiť to, čo sa štandardnými metódam nedarí za oveľa dlhšiu dobu. Práve naši dobrovoľníci boli ojedinelými lastovičkami v oblasti spolupráce múzejnej inštitúcie a verejnosti pri ochrane a obnove technických pamiatok, čo časom dokázali aj na iných železniciach.


V súčasnosti je vo Vychylovke štrnásť dobrovoľníkov, medzi ktorými sú muži, ženy, ale aj deti, pričom starší členovia učia o práci na železnici mladších záujemcov. Počas týždňa od 31. 7.2021 do 7.8.2021 sa realizovali v Stanici Chmúra. Venovali sa najmä manuálnej práci na poli zbierkotvorby, teda pomoci pri záchrane budúcich exponátov. Ako uviedol vedúci Historickej lesnej úvraťovej železnice, Peter Gabriška, ktorý bol tiež jedným z členov: „Pomáhajú hlavne pri výmene podvalov, ale aj pri podbíjaní a čistení okolia trate na vedľajších koľajach, čistení a rekonštrukcií vozňov. Dobrovoľníci si zväčša prácu nevyberajú, ale chcú mať po práci pocit, že ich práca bola užitočnou. Okrem toho je dobré, aby to bola práca, ktorá má okamžitý merateľný (pre dobrovoľníka) konečný efekt. Napríklad úspešne nafarbený alebo osadený exponát a podobne.“
Hlavným cieľom tohtoročného tábora je dokončenie expozície v uzavretom vagóne, ktorý bude vhodným priestorom pre výstavy. Počas týchto dní v ňom prebieha inštalácia osvetlenia, držiakov na umiestnenie panelov a prospektov. Ako dodáva vedúci OZ KRÚŽOK Branislav Vrábeľ: „Našou prioritou je tento vagón do konca mesiaca august dokončiť, pretože bude takou čerešničkou na torte k dvadsiatemu výročiu založenie KRÚŽKU. Ale samozrejme, aby to nebolo všetko iba o našom klube budeme tam prezentovať aj históriu bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice. Keď bude vagónik hotový chceli by sme pozvať všetkých ľudí, ktorí sa podieľali na činnosti nášho združenia alebo jednotlivci, ktorí prišli pomôcť na železničku či už vymieňať podvaly alebo čistiť priepusty v úvratiach.“


Pripravovaný vozeň by sa mal po dokončení nachádzať v stanici Chmúra, ktorá ponúka najvhodnejší expozičný priestor pre statickú expozíciu, ale aj pre ukážky prepravy a ťažby dreva. Preto počas tábora dobrovoľníci opravujú aj výhybku na stanici, aby sa vagón dal po dokončené dotlačiť na svoje zatiaľ definitívne miesto.
Na Historickej lesnej úvraťovej železnici to žije počas leta aj po tejto stránke, nám už len zostáva veriť, že si pripravovaný vagón získa svojich obdivovateľov a bude slúžiť mnoho rokov.


Mgr. Miroslava Jančulová
Kysucké múzeum