DSC01356Neodmysliteľnou súčasťou Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke sú pôvodné stavby tzv. cholvárky, ktoré boli v minulosti hojne využívané ako sezónne pastierske obydlia. Práve jeden zo zachovaných objektov sa prostredníctvom spolupráce medzi Kysuckým múzeom a OZ Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc, dočkal opravy. Stalo sa tak vďaka projektu „Šindeľ pre Šuľavov cholvárok“, ktorý finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.


Vďaka projektu mohla v uplynulých dňoch prebehnúť čiastočná výmena strechy, na ktorú sa použilo približne 3300 šindľov z červeného smreka. Ale ako upresňuje Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka Kysuckého múzea: „V dôsledku hĺbkovej revízie objektov v Múzeu kysuckej dediny, vykonanej v roku 2019, sme zistili, že nedostatok finančných zdrojov a nevhodná údržba v predošlom období sa na objekte odrazili nielen v nevyhovujúcom stave strechy, ale aj v celkovom zanedbanom a deštrukčnom stave objektu. Preto sme museli pristúpiť k zásadnej rekonštrukcií nosných trámov na zadnej a bočnej stene.“ Náklady na opravu bočných stien a zabezpečenie stavebného materiálu hradilo múzeum zo svojich finančných zdrojov a zo zdrojov svojho zriaďovateľa.
Nakoľko ide o jeden z pôvodných objektov, ktoré sa v Múzeu kysuckej dediny nachádzajú bolo potrebné dodržať jeho autenticitu, preto sa robotníci počas rekonštrukcie pridŕžali tradičných postupov. Prostredníctvom tejto rozsiahlej rekonštrukcie sa podarilo zabezpečiť dobrý technický stav celého objektu do ďalších rokov. Múzeum postupne pristupuje k obnove a rekonštrukcií objektov v skanzene, aby sme mohli aj naďalej prezentovať širokej verejnosti ľudovú architektúru našich predkov. V súvislosti so spomenutým projektom sa v skanzene počas podujatia Deň múzeí v prírode - Deň dreva predvádzala aj výroba tradičného dreveného šindľa, ktorú si návštevníci mohli aj  vyskúšať.

Mgr. Miroslava Jančulová
Kysucké múzeum