Prev opatrenia

Jednotlivé expozície Kysuckého múzea sa budú od pondelka 18. 10. 2021 podľa COVID automatu nachádzať v 3. stupni ohrozenia.

Preto oznamujeme návštevníckej verejnosti, že z dôvodu protipandemických opatrení postavených na regionálnom systéme a odvíjajúc sa v závislosti od stupňa varovania podľa COVID Automatu sú všetky prevádzky Kysuckého múzea riešené v režime KZ- kompletne zaočkovaní.

Vo všetkých expozíciách sú povolené individuálne prehliadky len pre kompletne zaočkovaných s dodržaním maximálneho počtu 1 osoba na 15 m2.

Lektorované prehliadky nie sú povolené.

Vstup do múzea a celý pobyt je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom v interiéri a rúškom v exteriéri, s výnimkou podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 237. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím.

Za plne očkovanú osobu sa považuje osoba najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (alebo najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky s jednodávkovou schémou, prípadne najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19), alebo osoba do 12 rokov veku.

Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.

Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky. Platba v múzeu je možná  v hotovosti. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.

Dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea.

Ďakujeme za pochopenie a želáme príjemnú návštevu!

Green and White Covid 19 Guidelines Poster