- Kysucké múzeum zaujalo na festivale slovenských múzeí
- Budúci ročník možno aj v Múzeu kysuckej dediny na Vychylovke
Tlačová  správa  Kysuckého múzea v Čadci  
Čadca 20. máj 2008

    V pondelok 19. mája 2008 sa uskutočnil  na Trenčianskom hrade v Trenčíne Festival slovenských múzeí, ktorého sa  zúčastnilo aj  Kysucké múzeum v Čadci, ktoré sa nachádza v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  Slávnostné zahájenie sa konalo v Barborinom paláci, ktoré otvoril predseda  Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček. Cieľom podujatia bola celoslovenská prehliadka múzejných inštitúcií združených v Zväze múzeí na Slovensku pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Festival sa tak stal výnimočnou príležitosťou predstaviť postavenie a význam múzeí v súčasnej dobe. Zúčastnené inštitúcie priblížili  širokej verejnosti poslanie a úlohy pri ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Festival poskytol aj priestor k vzájomnej komunikácií  a výmene skúseností pri napĺňaní spoločných cieľov, akými sú ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva. Súčasťou Festivalu slovenských múzeí bolo vyhodnotenie súťaže Múzeum roka 2007 vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR spolu s prezentáciou ocenených. V kategórii celoslovenské múzea zvíťazilo Múzeum mincí a medailí v Kremnici, najlepšou regionálnou inštitúciou sa stala Galéria mesta Bratislava.
 
Medzi desiatkami múzeí nechýbalo ani Kysucké múzeum v Čadci, ktoré návštevníkom formou  propagačných materiálov priblížilo svoje expozície: v centrálnej budove na Moyzesovej 50 v Čadci, v Kaštieli  Radoľa, v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, ako aj technický unikát - Historickú  lesnú úvraťovú železnicu.  Atraktívnym oživením bola aj ukážka zdobenia perníkov v podaní Júlie Masnicovej z Makova. V jej podaní zazneli i kysucké piesne a hra na harmoniku, ktoré rozveselili  všetkých návštevníkov festivalu.

„Veríme, že niektorý z budúcich ročníkov festivalu zavíta aj  k nám do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke, ktorého súčasťou je Historická lesná úvraťová železnica ako národná kultúrna pamiatka“, povedal na margo úspešnej prezentácie Miloš Jesenský, poverený riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci. „Účastníkom by sme tak mali jedinečnú možnosť predstaviť  ľudovú architektúru, spôsob života i folklór na Kysuciach  v 19. až 20. storočí.“
                
Lenka Jancová
komunikačný manažér  KM