- Od „kamenného múzea“ k interaktívnej inštitúcii
- Múzeum kysuckej dediny možno vidieť aj z vesmíru

Tlačová  správa  Kysuckého múzea v Čadca
Čadca 29. 5. 2008

Kysucké múzeum v Čadci, ktoré patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja si vlani pripomenulo  35. výročie svojej existencie. V súčasnosti posilňuje svoju formu modernej a interaktívnej  inštitúcie, ktorá sa bude zaoberať zhromažďovaním zbierok a informácií, dokumentáciou, štúdiom, vedeckou analýzou, ako aj všestrannou starostlivosťou o bohaté kultúrne a intelektuálne  dedičstvo kysuckého regiónu. Cieľom tohto snaženia je zmena predstavy o „kamennom múzeu“ v prospech otvorenej a živú históriu prezentujúcej inštitúcie, čo najviac priblíženej záujmom verejnosti a aktuálnym spoločenským požiadavkám.

Z dôvodu posilnenia komunikácie s verejnosťou prešla dôležitými zmenami aj internetová stránka http://www.kysuckemuzeum.sk/, obohatená o nové rubriky. V sekcii Etnofilm možno priebežne sledovať prípravu 15. ročníka tohto medzinárodného bienále dokumentárnych filmov o etnológii a antropológii, ktorý sa uskutoční v Čadci v dňoch 23. - 27.  9. 2008 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. V sekcii Tlačové správy sú publikované oficiálne tlačové správy Kysuckého múzea, mapujúce aktuálne udalosti z činnosti inštitúcie a v sekcii Podnety, návrhy môžu návštevníci stránky pokladať otázky, ktoré im on-line zodpovedajú kompetentní pracovníci.

 
Súčasťou inovácií muzeálneho webu je aj spustenie navigačného systému, ktorý záujemcov spoľahlivo dovedie k vybraným expozíciám Kysuckého múzea. Prostredníctvom satelitného zobrazenia si tak môžu nielen zaostriť z vesmíru na vychylovský skanzen, či historickú lesnú úvraťovú železničku, ale po zadaní východiskového  bodu aj priamo vytlačiť cestovný plán s uvedením trasy a doby potrebnej k návšteve zvolenej lokality.

                                                                                                                    Lenka Jancová
                                                                                                 komunikačný manažér  KM