Kostoly na Slovenplagatik3sku sú charakteristické  obrovskou  architektonickou variabilitou. Uchovávajú históriu a kultúrne bohatstvo Slovenska od 9. storočia až po súčasnosť. Kysucké múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou výstavu Videl som všetky kostoly Slovenska.

7.12.2022 - 12. 03.2023

Uvedená výstava je pripravená v spolupráci so Zdenkom Dzurjaninom a Pavlom Demešom, ktorých spoločnou záľubou je mapovanie a popularizácia kultúrnohistorického dedičstva. Počas ôsmych rokov fotograf Zdenko Dzurjanin v 2927 obciach a mestách odfotografoval 4124 kostolov všetkých cirkví na Slovensku. Tento unikátny historicko-zemepisný a fotografický projekt sa bratislavský rodák rozhodol uskutočniť spontánne ešte ako študent. Po dôkladnej príprave ho začal realizovať v roku 2008. Návštevník výstavy spozná kostoly zapísané v Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Bude mať možnosť si všimnúť, že naše kostoly sú postavené v rôznych štýloch, s ktorými sa stretávame v Európe od predrománskeho až po moderný štýl. Dozvie sa, ktorý kostol je najstarší, najväčší, najmenší, najvyššie položený alebo s najviac naklonenou vežou. Tiež ktorý má najviac kopúl a veží, najťažší a najľahší zvon, najviac slnečných hodín či najväčšiu mozaiku.

Výstava je sprístupnená v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou od 7. 12. 2022 do 12. 3. 2023.  Návštevníci si budú môcť zakúpiť aj pamätnú pohľadnicu  s mapou kostolov, kúpou ktorej podporia dokumentačné aktivity p. Dzurjanina na zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.

Všetkých srdečne pozývame!

Mgr. Miroslava Jančulová