fs drevar stavanie maja 02

Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky, energie a zrodu nového života. Znakom sily a rastu je májová zeleň na poliach, lúkach a záhradách.

1.5.2022

Ako uvádza etnograf Kysuckého múzea Mgr. Pavol Markech: „Mágia lásky, života sa od staroveku spája s mesiacom máj, v ktorom sa jarné ľudové obyčaje prelínajú s príchodom letného obdobia. Magická funkcia stromov a zelene prinášajúca nový život a zdravie v ľudovej tradícii sa postupne logicky spojila s cirkevným obradoslovím, v ktorom má zeleň rovnako vysoko obradný význam. Ako jeden z najvýraznejších prejavov sa, preto po stáročia udržiavalo v predvečer 1. mája stavanie vysokých stromov – „májov“ slobodným dievčatám zo strany mládencov po kysuckých dedinách a pľacoch. Mládenci ich stavali pôvodne potajomky v noci pred 1. májom. Stromy mali prichystané dopredu, zrezané, očistené od kôry a ukryté na kraji lesa. I keď dievky vyzvedali, mládenci všetko držali v tajnosti a dievky v napätí. V ktorom dvore sa ráno objaví a v ktorom nie?! Kysucké dievky žiarili šťastím, ak ráno uvideli v záhrade ozdobený vysoký „máj“. Ak staval „máj“ mládenec pre svoju milú, s ktorou mal vážnejší vzťah, pomáhala mu skupina kamarátov, ale bolo im zrejmé, že sa jedná o jeho „májový strom“, ktorým prejavoval určitý záväzok vo vzťahu k milej. Mládenci, ktorí mali vážnejší vzťah, mali na postavený „máj“ zvrchované právo, čo kamaráti rešpektovali. Radi ho pomohli postaviť, veď sa potom všetci dobre zabavili. Mládenci sa predbiehali vo výške stromu a bohato zdobenom zelenom prevažne smrekovom či jedľovom vrcholci – „polazničke“, pre svoju milú. Pod vrcholcom zvykli viazať na stužky venček z čečiny, alebo sa chceli odlíšiť tým, že vysokú žrď nafarbili bielou farbou. Išlo o prestíž, náklonnosť dievčiny i dôkaz lásky. Niekde už na druhý deň obchádzali so spevom a muzikou svoje milé po dedine, tie ich odmenili tancom, bozkami, pohostili koláčmi i pálenkou pod svojím „májom“. Pod ozdobený vrcholec sa viazala fľaša pálenky, ktorá tam visela až do zloženia „mája“. Ostatným dievkam sa staval „máj“ na obecnom priestranstve. Oslava so zábavou pri muzike mala aj na Kysuciach vnútroregionálne odlišnosti a niekde sa konávala až po dvoch týždňoch alebo až s váľaním „mája“.

fs drevar stavanie maja 01
Niektoré tradície našich predkov zanikli, iné sa zachovali dodnes tak ako stavanie mája. Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v nedeľu 1.5.2022 stavaním mája otvorí letnú sezónu v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Hoci otvárame letnú sezónu, musíme návštevníkov informovať o prebiehajúcej rekonštrukcií na Historickej lesnej úvraťovej železnici, ktorá zostane do odvolania zatvorená. Návštevníci sa tak žiaľ ešte neprevezú vláčikom, ale za to ich v skanzene čaká pestrá paleta rozmanitého programu. Nebude chýbať hudba, spev, tanec v podaní miestneho súboru FS Bystrica a poľskej skupiny Kapela Ludowa Jetelinka. Tešiť sa môžu aj na novú výstavu Ihlou maľované, ktorá prezentuje výšivky zo zbierok Kysuckého múzea.


Program:

12.00 hod. Krojovaný sprievod od Multifunkčného objektu
12.15 hod. Zdobenie polazničky pri obytnom dome Do Rybov
12.30 hod. Stavanie mája pri obytnom dome Do Rybov
13.00 hod. Svätá omša v Kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou
14.00 hod. Folklórne vystúpenie na pódiu pri Krčme z Korne


Veríme, že vás toto podujatie zaujme a prídete do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

stavanie májov