118601164 787512982037081 4557907727557675222 n

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke na nedeľu 22.5.2022 podujatie venované drotárskemu remeslu.

22.5.2022

Ako uvádza etnograf Kysuckého múzea PhDr. Alojz Kontrík: "Drotárstvo ako podomové zamestnanie i obchod sa sformovalo pravdepodobne v 18. storočí v severnej časti Trenčianskej stolice – v okolí Bytče a na Kysuciach. Ako špecifické neroľnícke zamestnanie časti mužskej populácie predstavuje fenomén, ktorý významnou mierou ovplyvnil tradičnú kultúru regiónu. Významnú úlohu pri jeho vzniku zohralo aj rozvinuté železiarstvo a manufaktúry na výrobu drôtu v susednom Sliezsku, rovnako ako nepriaznivé hospodárske podmienky na severozápade Slovenska. Za rozhodujúcu všeobecnú príčinu rozšírenia drotárstva možno považovať nízku rentabilitu poľnohospodárskej malovýroby v dôsledku nedostatku ornej pôdy, jej nízkej bonity a zastaraného spôsobu hospodárenia. Problematická bola aj hustota obyvateľstva na jednotku ornej pôdy, ktorá bola omnoho vyššia ako v nížinných oblastiach Slovenska. Malé výnosy z poľnohospodárstva nezabezpečovali ani základné životné potreby všetkých členov rodiny, preto sa orientovali na náhradné či doplnkové zdroje obživy. Drotári ovplyvnili takmer všetky oblasti života svojich rodín a domovských obcí na Kysuciach. Ich kontakty s kultúrne vyspelejšími krajinami Európy a sveta vôbec (v medzivojnovom období hlavne s českými oblasťami) prispeli k zmenám tradičnej kultúry v regióne v 1. polovici 20. storočia. Mali dopad na organizáciu rodinného života i života celého lokálneho spoločenstva. Ovplyvnili úroveň bývania, stravu, morálku, obyčajové tradície, čiastočne i ľudové náboženstvo. V konečnom dôsledku drotári obohatili materiálnu kultúru aj iných etník (napr. českého, poľského, nemeckého, ruského), čím sa stali spolutvorcami ich hmotného kultúrneho dedičstva.“

Pre návštevníkov sme počas nedele pripravili prezentáciu drotárskych majstrov, odbornú prednášku o drotárstve, a scénické pásmo o živote drotárov v podaní FS Staškovanka zo Staškova.


Program:
10.00- 15.00 hod. Prezentácia drotárov, remeselníkov a predajcov

13.15 hod. Odborná prednáška o drotárstve v Multifunkčnom objekte

13.30 hod. Scénické pásmo o živote drotárov + folklórne vystúpenie


Tešíme sa na vás v nedeľu 22. mája 2022 na podujatí Drotári na Kysuciach!

Mgr. Miroslava Jančulová

7