Pink Watercolor Spring Sale Facebook Post

Deti sú kvety národa – povedal pred storočiami pedagóg Ján Ámos Komenský. Aj, keď počas roka sa deťom s láskou venujú rodičia, učitelia, vychovávatelia Medzinárodný deň detí je výnimočný a patrí len deťom. Pri tejto príležitosti Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Lesmi SR pripravilo na nedeľu 5. júna 2022 v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke podujatie venované všetkým deťom.

5.6.2022


Tento rok počas Dňa detí v skanzene odhalíme všetky tajomstvá, ktoré les ukrýva. Na deti čaká bohatý program plný hier a prekvapení. Veď MDD je presne o tomto – o radosti, o prekvapení, o momentoch kedy deti vedia, že je sa na, čo tešiť.
Pre rodičov a deti, ktorí majú radi rozprávky, sme pripravili rozprávkové kino v Multifunkčnom objekte na prvom poschodí, kde si budú môcť pozrieť rozprávku o čertoch, ktorá bola natočená aj v našom skanzene.
Okrem spomenutých aktivít sa môžu tešiť na remeselníkov, Kuchyňu starých materí, tvorivé dielne, aktivity so živými sovičkami a palacinky.
Počas tejto nedele budú mať všetky deti do 15 rokov do Múzea kysuckej dediny voľný vstup a v pokladni bude na ne čakať malé prekvapenie.
Program:

10.00- 15.00hod  Prezentácia remeselníkov 
  Kuchyňa starých materí
11.00- 15.00 hod. Prezentácia Lesy SR
            13.00 hod. Detská sv. omša v Kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou
 13.00- 15.00 hod. Tvorivé dielne a aktivity so živými sovičkami


 
Všetkým deťom prajeme usmiatu tvár a šťastnú rodinu, nielen počas Dňa detí, ale vždy.

Tešíme sa na Vás!

 

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

10