3

Kysucké múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke na druhú adventnú nedeľu 4. decembra 2022 stretnutie s Mikulášom. Podujatie Mikuláš v skanzene je súčasťou cyklu s názvom Advent s Kysuckým múzeom. 

04. 12. 2022

Ako uviedol etnograf Mgr. Pavol Markech  mikulášska obchôdzka má dlhú tradíciu a to ako Mikuláš vyzeral, teda: Jeho odev, berla, červená biskupská mitra a ornát, dlhá sivá brada a vlasy symbolizujú dobrotu biskupa z Myry. Každoročne tajne obdarúval darčekmi chudobné deti. S jeho zázračnými skutkami sa spája číslo tri. Pomohol chudobnému otcovi troch dcér a dal im veno na vydaj, tri mešce zlata. Zachránil od istej smrti troch rybárov na rozbúrenom mori atď. V priebehu 19. storočia tradícia mikulášskej obchôdzky zľudovela v prostredí Kysúc. Tu mal Mikuláš oblečenú biskupskú masku s fúzami z kúdele, dlhú huňu, papierovú mitru s krížom, berlu a darčeky nosil v noši na chrbte. Navštevoval chalupy s anjelom v bielej plachte s červenými lícami a čertom. Čert mal na Kysuciach pôvodne oblečený naruby obrátený kožuch opásaný reťazou, uhlíkmi začiernenú tvár, rohy, zvonec a chvost z baranej kože. Pripomínal archaické masky. Po zotmení počas sviatku sv. Mikuláš obdarúval deti ovocím, sušenými jablkami, slivkami, orechmi, len výnimočne cukrom zabaleným v celofáne, keď zaspievali a povedali modlitbičku a potvrdili, že pomáhali rodičom. Ak neposlúchali, dostali od čerta prútom a namiesto ovocia šupy zo zeleniny.“

Skanzen bude otvorený od 10. 00 do 16. 00 hod. a všetky deti do 15 rokov budú mať vstup zadarmo.

 Program:

10.00– 16.00 hod.  Sprístupnený areál Múzea kysuckej dediny 
  Drevený Betlehem
  Tvorivé dielne pre deti v Krčme z Korne -zdobenie medovníčkov
  Mikulášska kapustnica
  Punč
  Remeselníci
 11.00, 12.30, 14.30 hod. Mikulášska nádielka na pódiu pri Krčme z Korne
   

 

Veríme, že prijmete pozvanie na adventné podujatie a tešíme sa na Vás.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum 

mikulas plagat