2

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pozýva všetkých nadšencov folklóru v nedeľu 17. septembra 2023 do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na podujatie Ospievané Beskydy.

17.10.2023

Podujatie návštevníkom pripomenie rôzne zvyky, piesne, tance, ale aj tradičné jedlá z Novej Bystrice. Program začne o pol jedenástej prezentáciou receptov z Kuchyne starých materí, ktoré sa budú variť priamo na dobových peciach. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na podlesníky, ktoré budú pripravovať členky ŽSS Dolinka, alebo úhrabky či koláče.

O pol jednej sa krojovaný sprievod spolu aj s návštevníkmi presunie od hlavnej brány ku Kaplnke Panny Márie Ružencovej zo Zborova nad Bystricou. Uvedeným sprievodom začne aj slávnostná Mariánska procesia, ktorou si pripomenieme tri septembrové sviatky zasvätené Panne Márií. Následne o jednej hodine začne Svätá omša.

Každá dolina má svoj kroj, svoje ľudové piesne, tance, zvyky a obyčaje – skvosty zdedené po svojich predkoch. Že je tomu tak, sa návštevníci budú môcť presvedčiť o druhej hodine, kedy začne na pódiu pri Krčme z Korne Galaprogram Ospievané Beskydy, prezentujúci folklór z Novej Bystrice.V galaprograme sa preto predstavia FS Bystrica z Novej Bystrice, ŽSS Dolinka, ĽH Potočiari, ĽH Kováčovci, ĽH Starejší.

Všetkých srdečne pozývame!

oSPIEVANE

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum