V interiéroch vybraných objektov sú inštalované pôvodné zariadenia. Súčasťou expozície sú i pôvodné stavby - cholvarky - objekty sezónnych pastierskych obydlí, hojne využívané v minulosti. Políčka pri domoch prezentujú trojpoľný systém hospodárenia, ktorý bol zaužívaný na Kysuciach.

Pozvánky

1
28.5.2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo na poslednú májovú nedeľu v Múzeu kysuckej dediny program Váľanie mája.

Váľanie mája bolo v minulosti významnou súčasťou kalendárneho zvykoslovia a na dedinách patrilo medzi spoločenské udalosti, kde bola príležitosť stretnúť sa či zabaviť sa. Zároveň však plnilo spoločenskú funkciu vyjadrovania vzťahu medzi mladými ľuďmi, pretože ako sa hovorí „Máj je lásky čas“.

Ako uvádza etnológ Kysuckého múzea Pavol Markech váľanie mája sa nezaobišlo bez radostných emócií. „V sprievode lokálneho spoločenstva - zvedavých detí, mladých aj dospelých, mládenci na konci mesiaca obchádzali všetky dvory, v ktorých postavili máje. Okolo mája vykrúcali svoje milé, trasením mája oznamovali čas jeho konca. Šikovní junáci boli za váľanie mája obdarovaní mladými devami koláčmi, úsmevom, objatím, sladkým bozkom a po zvalení mája dostali aj fľašu pálenky. Tanec a zábava potom pokračovali podľa nálady až do večera. Niekde sa zábava preniesla do krčmy, kde večer pokračoval za spevu a tanca.“

Túto tradíciu v skanzene  28. mája 20023 oživí ĽH Potočiari z Novej Bystrice. Návštevníci počas dňa môžu navštíviť výstavu zo zbierok Kysuckého múzea – Hlávka do krásy odetá, výstavu Vlaky s vôňou dreva, ktoré sa nachádzajú v Multifunkčnom objekte. V ponuke zostáva aj výstava v Raganovom mlyne, prezentujúca práce beskydských výtvarníkov.

13.30   hod.     Váľanie mája pri Základnom kameni

14.00   hod.     Hrajúca a spievajúca železnica

15.00   hod.     Váľanie mája na lúke pri obytnom dome Do Rybov

 

Tešíme sa na vás v nedeľu 28. mája 2023 pri tradičnom váľaní mája!

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

2
21.05.2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v nedeľu 21. mája 2023 pozýva všetkých priaznivcov folklóru a tradícií do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na podujatie Pozdrav od susedov.

noc muzei
13.5.2023

V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke si tento rok pripomenieme už 19. ročník medzinárodného podujatia Európska noc múzeí a galérií (La Nuiteuropéenne des musées).