obytny dom oscadnicaMiesto pôvodu: obec Oščadnica
Datovanie: 1806

Zrubový dom so stodolou má nízku kamennú podmurovku, vyrovnávajúcu nerovnosť terénu. Konštrukcia stien je zrubová, z mohutných kresaných trámov. Dom je dispozične rozčlenený na dve izby, pitvor a dodatočne pristavené humno. Pod prednou izbou je kamenná klenutá pivnica s vchodom z pitvora. Dom má vstupný archivoltový portál s polkruhovým nádpražím a dvere sú zhotovené z dvoch vrstiev dosák, vonkajšiu stranu tvoria klasovite šikmo kladené profilované dosky, upevnené kovanými klincami s polooblukovitou hlavičkou. V oblúku nadpražia sú osadené drevené dekoratívne tŕne.

podorys obytny dom oscadnicaPôdorys objektu