krcma korna skanzenMiesto pôvodu: obec Korňa
Datovanie: koniec 19. storočia

Zrubový drevený osempriestorový objekt, stavaný na spôsob obytného domu s dvoma koncami, s priechodným pitvorom. Okrem spoločenských miestností sa v budove nachádzajú vedľajšie menšie miestnosti, ktoré slúžili ako pomocné priestory krčmy. Pred hlavným vchodom je postavená otvorená veranda na priečne vypustených trámoch a na stĺpovej konštrukcii. Na verandu sa vchádza schodmi popri stene s podmurovkou. Steny sú zrubové z mohutných kresaných trámov. Spájanie uhlov je rybinovité, valbová strecha je pokrytá šindľom.

podorys krcma korna skanzenPôdorys objektu