obytny dom do potoka 37Miesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: neznáme

Obytný dom je zrubový, trojpriestorový, s predeleným pitvorom. Väčšia komora je pristavená k chrbtovej strane izby. Objekt sa nachádza na svahovitom teréne s podstavanou maštaľou. V objekte sa nachádza vykurovacie zariadenie mladšej vývojovej fázy - pec so šiškou, s odvodom dymu do komína. Na telese pece sú náznaky už keramického obkladu.

podorys obytny dom do potoka 37Pôdorys objektu