Objekty Múzea kysuckej dediny

Miesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: prvá polovica 19. storočia

Miesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: prvá polovica 19. storočia

Miesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: prvá polovica 19. storočia

Dvor Romanovia predstavuje hromadný typ osídlenia z Harvelky, dokumentujúci stavebnú a hospodársku integritu dvora.

Miesto pôvodu: zaniknutá obec Harvelka
Datovanie: neznáme

Miesto pôvodu: zaniknutá obec Harvelka
Datovanie: neznáme

Miesto pôvodu: zaniknutá obec Harvelka
Datovanie: neznáme

Miesto pôvodu: obec Dunajov
Datovanie: neznáme

Miesto pôvodu: obec Klubina
Datovanie: začiatok 20. storočia

Miesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: 1834

Miesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: koniec 19. storočia

Miesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: 1897