Kysucké múzeum v Čadci

Kysucké múzeum v Čadci je špecializované regionálne kultúrne zariadenie so zameraním na cieľavedomé zhromažďovanie, ochranu, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie hmotných dokladov so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, vedy a techniky, kultúry a umenia na území Kysúc, od prvých stôp osídlenia až po súčasnosť.

 

Čítať ďalej...

kysucke muzeum uvod

betlehemy praznovsky01Kysucké múzeum v Čadci pozýva návštevníkov od 26. novembra 2018 do 31. januára 2019 na výstavu betlehemov zo súkromnej tvorby Jozefa Práznovského zo Žiliny.

kysucke muzeum02Srdečne Vás pozývame od 25. novembra do 31. januára 2019 nahliadnuť do minulosti a histórie Kysúc v podobe historických pohľadníc a dobovej fototechniky v Kysuckom múzeu v Čadci.

mladatka01V rámci výstavy „MLÁĎATÁ“, ktorú Kysucké múzeum v Čadci pripravilo v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Správou CHKO Kysuce v Čadci a Považským múzeom v Žiline, bola vyhlásená detská výtvarná súťaž „Nakresli si mláďatko“.