K hlavným činnostiam múzea patrí zhromažďovanie, ochrana a odborné spracovanie zbierkového fondu, vedecko-výskumné práce, expozičná, výstavná, edičná, publikačná kultúrno-výchovná činnosť.

Pozvánky

cadca kysucke muzeum

 

Stála expozícia:

Dejiny Čadce a okolia

Expozícia prezentuje históriu Čadce a okolitých obcí,  vzácne artefakty po židovskej komunite v Čadci, Horelický poklad a významné osobnosti. Zvláštna pozornosť je venovaná hospodárstvu a priemyslu obdobia socializmu. Návštevník sa môže oboznámiť či už prostredníctvom zbierkových predmetov alebo premietania videí a fotografií o významných podnikoch Slovena, Tatra a Okrasa.

 

Aktuálne výstavy:

16. 04. 2023 -  04. 09. 2023  Hravá hlava
   

 

Pripravujeme:

24. 04. 2023 - 30.09.2023 Ján Palárik
09. 09. 2023- 26. 11. 2023 METAMETY časostroje a iné stroje
14. 09. 2023 -  26.11.2023 Zem miesto pre život Nespútané živly
   

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

morena detsky folklorny subor kelcovan

Táto obchôdzka s dávnou históriou sa v ľudovom prostredí Kysúc zachovávala v podstate ako živý zvyk či rituál súvisiaci s koncom moci zimy ešte po polovici 20. storočia.