K hlavným činnostiam múzea patrí zhromažďovanie, ochrana a odborné spracovanie zbierkového fondu, vedecko-výskumné práce, expozičná, výstavná, edičná, publikačná kultúrno-výchovná činnosť.

Pozvánky

DSC02767
14.11.2021- 27.02.2022

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 14. novembra 2021 pre návštevníkov sprístupnilo tematickú výstavu Zima na Kysuciach. Až do 27. februára 2022 vám jedinečné vystavené zbierkové predmety priblížia život na dedine i v meste počas náročného zimného obdobia v minulosti.

20211111 092722
14.11.2021- 31.01.2022

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre nadšencov ľudovej kultúry a krojov pokračovanie výstavy Hlávka do krásy odetá pod názvom Čiapka alebo šatka.

Kaleidoskop Vedecká hračka 1
6.6.-31.10.2021

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo výstavu s názvom Kaleidoskop – Vedecká hračka, ktorá potrvá od 6. 6. do 31. 10. 2021.

hlavka do krasy odeta foto v
17.5.-31.10.2021

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo výstavu s názvom Hlávka do krásy odetá. Na výstavu nadväzujú i tvorivé dielne pre deti.