archeoexpoziciaStála expozícia "Svet dávnych predkov" v Kaštieli Radoľa, predstavuje najznámejšie archeologické lokality na Kysuciach.

Archeologická  expozícia Kysuckého múzea - Svet dávnych predkov, financovaná z projektu Fondu na podporu umenia, program Pamäťové a fondové inštitúcie, je rozdelená na tri samostatné časti. Jedna časť je venovaná lužickej kultúre z doby bronzovej, jej materiálnu kultúru predstavujú nálezy z pohrebísk v Hornom Vadičove, poloha Crkovo, a v Radoli, poloha Koscelisko. Ďalšia časť predstavuje dobu železnú na Kysuciach. Je to obdobie púchovskej kultúry, ktorú reprezentuje osada v Lopušných Pažitiach a k nej priliehajúci hrádok na vrchu Malé Ostré. Tretia časť je venovaná stredovekému obdobiu a výskumu kostola a cintorína v Radoli - Koscelisku. Expozíciu dopĺňa ešte model mamutieho mláďaťa a zub mamuta, zastupujúce najstaršie obdobie - dobu kamennú, z ktorej sú na Kysuciach len sporadické nálezy. Z novšieho obdobia dopĺňa expozíciu malý súbor ranonovekých nádob z Kysuckého Nového Mesta, pochádzajúcich zo začiatku 17.storočia. Nádoby sa našli pri asanácii starého domu v pôvodných renesančných pivniciach. Napokon expozíciu dopĺňa veľká mapa archeologických lokalít na Kysuciach.